Spolupráce ve výzkumu a vývoji

Spolupráce ve výzkumu a vývoji

Společnost Future Farming spolupracuje na výzkumu a vývoji moderního zemědělství s řadou významných společností a institucí jak ze soukromého a státního sektoru, tak na akademické půdě. V tomto článku vám představíme instituce a společnosti, se kterými Future Farming dlouhodobě a úzce spolupracuje. Na otázky odpovídal Miroslav Fojtík, vedoucí oddělení Výzkum a vývoj Future Farming.

Co se v článku dozvíte?

 1. CzechGlobe
 2. Reprosam
 3. Organta
 4. Baktoma
 5. Mendelova univerzita v Brně

CzechGlobe vystupuje jako veřejná výzkumná instituce Akademie věd České Republiky. Na jakém projektu či výzkumu Future Farming spolupracuje s CzechGlobe?

Spolupráci Future Farming s CzechGlobe jsme zahájili předloni a hlavním cílem byla snaha o vypěstování vlastních vysoce kvalitních semenáčů  a robustních sazenic listových salátů ze semen dodávaných firmou Reprosam. Výsledkem bylo vytvoření pěstebního protokolu z něhož vycházíme dodnes – ten mimo jiné zahrnuje postupy dezinfekce pěstebních přepravek, časový harmonogram zalévání, složení zálivky, délku osvětlení, intenzitu a spektrální složení světla, při které probíhá fotosyntéza dostatečnou rychlostí pro optimální růst a vývoj kořenových systémů jednotlivých odrůd. 

Po zvládnutí sazenic jsme se pustili do experimentů k nalezení optimálních podmínek k co nejrychlejšímu růstu sazenic do tržní velikosti. Zde nám opět velmi pomohli pracovníci CzechGlobe a to nejen radou, ale i zapůjčením špičkové laboratorní techniky – na fotografii je zachyceno měření úrovně fotosyntézy a saturačních křivek přístrojem Avantes pro různé úrovně okolní koncentrace kysličníku uhličitého CO2. Tyto poznatky nám mimo jiné napomohly optimalizovat intenzitu osvitu jednotlivých odrůd, takže máme jistotu, že neplýtváme elektrickou energií. Souběžně připravujeme na farmě v Kalech stavební úpravy, které nám umožní zvýšit úroveň CO2 v okolí rostlin odsáváním tohoto plynu, který vzniká činností aquaponických biofiltrů.

Ve třetím a zatím posledním pokusu jsme společně testovali vliv stresových faktorů jako je osvit rostlin UV a dlouhovlnným FAR zářením na nutriční složení rostlin. CzechGlobe Brno má mimo jiné ve svém vybavení fytotrony, ve kterých lze simulovat spektrální zbarvení světla, délku umělého osvitu, obsah oxidu uhličitého, vlhkost a teplotu. Musím konstatovat, že nás výsledky výrazně překvapily. Máme dnes k dispozici protokoly na základě, kterých jsme schopni řízeně zvýšit úroveň některých antioxidantů, betakarotenu, chlorofylu, vitamínu C  a zároveň dosáhnout intenzivního zbarvení u červených odrůd salátů. Bohužel tyto saláty nejsou obchodníky žádány pro svou mírně nahořklou chuť (vliv vyšší úrovně antioxidantů).

Dodavatelem osiva a sazenic pro hydroponické a aquaponické pěstování ve Future Farming je Reprosam. Proč právě tento výrobce? V čem vidíš jeho přidanou hodnotu?

Reprosam je český distributor zeleninových osiv holandského výrobce Rijk Zwaan a zároveň jediným dodavatelem semen pro aquaponické pěstování Future Farming. Spolupráce s firmou Reprosam spočívá v dodávkách velmi kvalitního osiva salátů. Reprosam neustále inovuje a šlechtí nové odrůdy listové zeleniny a Future Farming má zájem dodávat svým zákazníkům ty nejkvalitnější produkty na základě vysokých nutričních hodnot, obsahu vitamínů atp.

Jednoduše Reprosam je pro mě synonymem 100% klíčivosti semen a vysoké odolnosti listové zeleniny proti chorobám, nemocem a škůdcům. Dosud jsme prověřili okolo třiceti odrůd salátů a vyselektovali si z nich takové, které jsou vhodné pro vertikální aquaponické farmy z hlediska odolnosti, produktivity a senzorických vlastností. Na Reprosam nedám dopustit!

Zmínili jsme společnosti, se kterými Future Farming spolupracuje na výzkumu a vývoji aquaponických plodin – listové zelenině, bylinkách a microgreens. Nezbytnou součástí aquaponického systému jsou také ryby. Probíhá nějaký výzkum spojený s rybami?

Už jsem se bál, že se na ně nezeptáš. V procesech s rybami nám participuje Organta, která se specializuje na vysoce kvalitní krmiva pro ryby vhodné přímo pro aquaponické systémy. Tuto společnost vlastní Future Farming s panem Janem Bezecným a spolupráce začala již před 6 lety. Krmiva jsou totiž velmi důležitým (jediným) vstupem do aquaponie a je kriticky důležité znát jejich složení. Poslední dva roky nám Organta vyrábí a dodává krmiva pro sumečka afrického a pstruha duhového. Future Farming si tedy sám kontroluje složení krmiva pro své ryby. Pro vývoj a testování krmiva je podstatné, že naše farma v Kalech disponuje dvěma zcela oddělenými vodními okruhy, takže nám umožňuje komparativní porovnání různých směsí krmiv a to jak z hlediska vlivu na přírůstky ryb, tak na vitalitu rostlin.

Organta se ale vrhla také na výrobu hnojiv, jejichž základem je odpad z našich rybích farem. Taková hnojiva jsou plně organická a bez chemických látek. Cílem Future Farming je vytvořit cirkulární systémy (od krmení po zpracování odpadu na hnojivo) pro použití v hydroponických instalacích. Sekundárním výsledkem této snahy je recyklace odpadní vody z rybích farem tak, aby bylo možné ji vracet zpět do aquaponického systému.

Future Farming spolupracuje také s českým výrobcem a dodavatelem kvalitních bakteriálních přípravků. V čem spočívá tento výzkum?

Čtenáři, kteří se zajímají o aquaponii jistě vědí, že srdcem každé aquaponické farmy je tzv. biofiltr, který má za úkol přetransformovat toxický amoniak a dusitany  z rybích výkalů na netoxické, a naopak rostlinami požadované,  dusičnany v procesu, který se nazývá nitrifikace. A v tom nám pomáhají nitrifikační bakterie pro něž je amoniak a dusitany potravou.A právě selekcí a zpracováním těchto speciálních bakterií se firma Baktoma zabývá.Ve spolupráci s Baktomou jsme vyvinuli speciální směsi těchto mikroorganismů, které nám zabezpečují správnou činnost našich biofiltrů. Je třeba si uvědomit v jak rozdílných podmínkách se musí bakterie rozmnožovat a žít  -pro pstruha duhového je horní hranice teploty cca 17 °C, ale pro sumečka afrického by neměla klesnout pod 28 °C. Této skvělé a dlouhodobé spolupráce si velice vážíme.

Významným partnerem je také zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Již několikátým rokem si velice ceníš spolupráce s profesorem Robertem Pokludou. Proč je tolik důležitá intenzivní součinnost právě s ním?

Future Farming si velice cení dlouhodobé spolupráce se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Tato špičková instituce na poli výzkumů fyziologie rostlin je pro nás významným partnerem ve vědě a výzkumu v oboru pokročilé aquaponie. S profesorem Robertem Pokludou, vedoucím Ústavu zelinářství a květinářství v Lednici, spolupracujeme proto, že je to uznávaný odborník na správné pěstování zeleniny. Pomáhá nám s optimalizací technologických postupů při integrovaném pěstování listové zeleniny na aquaponických farmách. Sám se aktivně podílí na výzkumu a testování aquaponického systému, díky pěstebnímu setu, který dodala společnost Future Farming. Studentům Mendelovy univerzity jsme umožnili stáž v našem vědecko-výzkumném středisku a produkční aquaponické farmě v Kalech u Brna, kde mám své pracoviště a laboratoř.

Zkrátka s Mendelu vyvíjíme snahu celý aquaponický proces zastřešit tak, abychom využili téměř veškerou vodu (97 až 98 %), která do toho procesu přichází. Ve spolupráci s firmou Organta a Mendelu chceme využít i veškerou odpadní vodu, kterou farma produkuje. Například vodu z oplachů filtrů. Z odpadní vody na farmě totiž dokážeme separovat pevnou část (organické zbytky od ryb) a také tekutou část (vodu). Pevnou část budeme zpracovávat dalším procesem – kompostováním na organické hnojivo a vodu budeme vracet zpět na farmu. To je naším cílem, který povede k bezodpadovému hospodářství.

Sdílet článek

Líbí se vám článek? Nepropásněte další

Přihlaste se do občasníku naší aquaponické redakce.

  Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

  Future Farming v médiích

  Myslete globálně, jednejte lokálně

  Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.