O aquaponii

Aquaponie je pěstební metoda, která kombinuje chov ryb a vodních živočichů s pěstováním rostlin. Ryby poskytují rostlinám hnojivo a rostliny čistí vodu rybám. Tento koloběh respektuje přírodní zákon, že živočichové nemohou existovat bez rostlin a rostliny bez živočichů. Důležitou složkou tohoto systému jsou ještě různé kmeny bakterií, které rozkládají složité organické látky na jednoduší. Takto vzniká roztok, který není toxický pro ryby a zároveň je velmi vhodným hnojivem pro rostliny. To vše bez použití jakékoli chemie. Navíc díky speciální pěstební technologii, kdy rostliny nerostou v půdě, ale přímo na vodě, zde není nutné použití herbicidů proti plevelům. Aquaponický systém se skládá ze 3 částí. Hydroponická část, kde rostou rostliny přímo na vodě je ze všech největší. Poměrově musí být v aquaponii nejvíce rostlin, aby byly schopné odčerpávat živiny z vody dostatečně rychle a rybám se vracela kvalitně vyčištěná voda. Prostřední částí je rybí hospodářství. Něco jako RAS (recirkulační chovy ryb), kde bydlí ryby a kde neustále protéká voda od rostlin do filtrů. Poslední částí jsou filtrační jednotky. Ty jsou v aquaponii unikátní. Jejich úkol je jiný než v RAS systémech. V aquaponii je třeba, aby se exkrementy ryb rozložily na živiny, které konzumují rostliny. Ve filtrech se exkrementy zachycují a bakterie je rozkládají (HNO3 - NO2 - NO3). Tento způsob hospodaření se dá aplikovat ve sklenících, venku a v poslední době i v indoorových (vnitřních) budouvách. Dají se používat růstová světla a za určitých podmínek je možné dosáhnout celoroční produkce zeleniny i ryb. Aquaponie je velice variabilní a kdo se naučí rozumět procesům, na kterých je postavená dokáže nastavit podmínky pro růst čehokoli, kdekoli. Absence nutnosti používání umělích hnojiv je velkým přínosem pro budoucnost a efektivita dobře fungujicích aquaponických farem je bezkonkurenční. Aquaponie je však poměrně náročná na znalosti a hlavně začátky mohou být složité."