PODÍL S VLASTNÍ FARMOU

PASIVNÍ PŘÍJEM PO DOBU 20 LET

PROČ NABÍZÍME MOŽNOST S NÁMI PODÍLOVĚ VSTOUPIT DO PROJEKTU?

Jako specializovaná technologická firma se v rámci aquaponického zemědělství rozvíjíme dále. Snažíme se o reformu tradičního zemědělství. Efektivním využitím výrobních prostor jsme schopni produkovat současně různé druhy zeleniny a sladkovodních ryb, s minimální ekologickou stopou a bez jakýchkoli chemických úprav.

Neutuchající poptávka spotřebitelů po lokálně vyprodukovaných, kvalitních a zdravých potravinách neustále roste a proto se chceme spojit se silnými partnery!

Chceme Vám představit možnost, jak do projektu můžete vstoupit s námi a podílet se na modernizaci tradičního zemědělství vybudováním vlastní aquaponické farmy.

Hlavní výhody

Výhody

Zajistíme vhodné prostory.
Vybudujeme fungující aquaponickou farmu.
Zajistíme její plynulý chod a odborně vyškolený personál.
Zařídíme i výkup a zpracování veškeré produkce.
Budeme provádět pravidelnou inspekci pěstební části i chovu ryb.
Na základě ekonomických analýz vybereme nejvýnosnější druhy zeleniny a ryb.
Zrealizujeme pro Vás fungující, ekologicky šetrné podnikání se sociálním přesahem!

Varianta 5 mil. a 10 mil.

Za Vámi zvolenou sumu nakoupíme technologie a Vy se stáváte výhradním majitelem technologického vybavení. Následně je technologie uvedena do provozu v námi zařízených halách.

Po účetní uzávěrce dochází k rozdělení zisku – návratnost 4–6 let.

Varianta 20 mil.více

Zakládá se samostatná firma (s. r. o. – Vy jste majitelem), na kterou se nakoupí technologické vybavení. V tomto případě pro Vás vybereme vhodný objekt a navrhneme řešení přesně podle Vašich představ. Pokud jste vlastníkem nemovitosti, případně pozemku, je možné ověřit jeho vhodnost a dispoziční řešení pro dostavbu dalších farem

Po účetní uzávěrce dochází k rozdělení zisku – návratnost 3–5 let.

Dělení zisku

JAK TO BUDE CELÉ PROBÍHAT?

V první řadě nakoupíme vybavení na provoz farmy, přičemž Vy budete po celou dobu majitelem a my převezmeme roli správce Vašeho majetku. Jako správný hospodář budeme aplikovat naše dlouholeté zkušenosti s aquaponií do výrobních i ekonomických procesů a vytvoříme tak oboustranně výhodnou formu spolupráce po dobu 20 let!

Bereme Vás jako plnohodnotného partnera a budeme se snažit o maximalizaci Vašich výnosů z investice v dlouhodobém horizontu. Váš zisk je smluvně garantovaný pachtovní smlouvou a bude vyplácen po účetní uzávěrce.

Dělení zisku

Pravidlo 70 : 30

Dokud se Vám nevrátí investice v plné výši, zisk je rozdělován v poměru 70 : 30 ve Váš prospěch. Doba návratnosti je 3–5 let a následně se poměr otáčí ve prospěch hospodáře. Firma bude tedy přirozeně jednat s nejlepšími možnými úmysly, usilovat o dosažení co nejzajímavějšího finančního zhodnocení a Vám zajistíme perspektivní pasivní příjem na dobu 20 let!

Aquaponie v médiích

média

Kontaktujte nás

kontakt

V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte přes kontaktní formulář a nejpozději do druhého pracovního dne vám odpovíme.

Upozornění: Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle GDPR.