GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Pakliže čtete tento dokument, je to proto, že nám poskytujete Vaše osobní údaje. V souvislosti s poskytováním takových údajů jsme povinni Vás poučit, jak tyto údaje zpracováváme, případně k některým Vámi takto poskytnutým údajům potřebujeme Váš souhlas – který udělujete tím, že potvrdíte zaškrtávací políčko že souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Jsme společnost Future Farming s.r.o. se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, IČ: 076 06 150, zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 109074 (dále jen jako „Správce“), a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, okamžikem, kdy nám Vaše osobní údaje poskytnete, tyto budeme nadále zpracovávat tak, jak je uvedeno níže.

 

PŘEČÍST CELÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Future Farming v médiích

Myslete globálně, jednejte lokálně

Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.