Investice do moderního zemědělství<br><span class="invert"> od 100 000 Kč</span>

Akcie Future Farming

Investice do moderního zemědělství
od 100 000 Kč

Mít vliv na pozitivní vývoj naší planety a současně výnosně investovat své peníze je díky technologiím a moderním farmám Future Farming velmi snadné. Nabízíme způsob, jak smysluplně použít své finance, mít potěšující zisk a také radost. Investujte do akcií Future Farming.

Investujte do akcií Future Farming a zhodnoťte své peníze hned dvakrát

Investice do moderního zemědělství od:

100 000 Kč

Co získám se svým akciovým podílem?

 • Vlastní podíl na jednom z konkrétních projektů Future Farming

 • Zhodnocení investice v zajištěném sektoru moderního zemědělství

 • Pravidelnou výplatu podílů ze zisku

 • Zásluhu na rozvoji moderního zemědělství, tedy oblasti, která prokazatelně zlepšuje svět kolem nás

Proč investovat do akcií Future Farming

 • Akcie Future Farming jsou bez práce

  Vše kolem aquaponických, hydroponických či RAS farem máme na starosti my, s vámi se společně dělíme o zisk

 • Růst hodnoty akcie

  Jsme v tom společně – jak rosteme my, roste i hodnota vašich akcií. 

 • Dvojitý výnos akcií

  Zvyšující se hodnota vašich akcií je jen prvním bonusem. Tím dalším je pravidelná výplata dividend, tedy podílů ze zisku.

Future Farming

Akciový program

Jsme členem investiční skupiny GFF a první českou firmou, která se zabývá komerční výstavbou aquaponických, hydroponických a RAS farem. Dospěli jsme k recirkulačnímu ekonomickému modelu s uzavřeným dodavatelsko-odběratelským řetězcem. Podnikáme v zajištěném ekonomickém oboru primární potřeby.

Nákup akcií

Klient nakoupí požadovaný počet akcií za nominální hodnotu v rámci aktuální tranše nabízeného akciového programu.

Využití kapitálů z akcií

Společnost Future Farming Heršpice, a.s. využije kapitál na rekonstrukci budovy, pořízení technologie a dalšího pěstebního zařízení potřebného pro provoz aquaponické farmy.

Podnikatelský plán

Aquaponická farma Heršpice spolu s technologiemi umožňují celoroční kontinuální produkci sladkovodních ryb a rostlin bez ohledu na počasí.

Geneze profitu

Zajištěním obytu produkce farmy a její distribucí na trh se generuje zisk společnosti.

Podíl na zisku z akcií

Část zisku se reinvestuje. Další část zisku je vyplacena v následujícím roce akcionářům formou dividendy.

Růst hodnoty akcie

Spolu s růstem zisku roste i hodnota společnosti Future Farming Heršpice, a.s. Díky tomu roste hodnota zakoupené akcie. A navíc – pokud akcionář drží cenný papír déle než tři roky, příjmy z prodeje akcie nejsou předmětem zdanění.

Nákup akcií

Klient nakoupí požadovaný počet akcií za nominální hodnotu v rámci aktuální tranše nabízeného akciového programu.

Využití kapitálů z akcií

Společnost Future Farming Farms, a.s. využije kapitál na pořízení technologií, nemovitostí, či nákupu části podílu na farmách.

Podnikatelský plán

Pronájem technologií a nemovitostí pro výstavbu aquaponických, hydroponických, či RAS farem, stejně jako nákup části podílu na farmách umožňuje kontinuální a udržitelný ekonomický růst společnosti.

Geneze profitu

Zisk společnosti je generován z pronájmu, či prodeje technologií a nemovitostí pro stavbu farem. Další část zisku je generována z dividend a růstu hodnoty akcií nakoupených podílů na farmách.

Podíl na zisku z akcií

Část zisku se reinvestuje. Další část zisku je vyplacena v následujícím roce akcionářům formou dividendy.

Růst hodnoty akcie

Spolu s růstem zisku roste i hodnota společnosti Future Farming Farms, a.s.. Díky tomu roste hodnota zakoupené akcie. A navíc – pokud akcionář drží cenný papír déle než tři roky, příjmy z prodeje akcie nejsou předmětem zdanění.

Akcie

Nejčastější otázky

Chci investovat
Proč akciový program vydáváte? K čemu budou investice použity?

Akciový program jsme vytvořili na základě poptávky investorů, aby se investoři mohli účastnit majetkového podílu na konkrétní farmě či společnosti. Dříve mohl podíl na farmě získat pouze investor, který investoval celou částku přesahující 100 milionů korun. Tímto způsobem jsme rozšířili příležitosti. Peníze jsou používány převážně na pořízení pěstební a chovné technologie, dále na pořízení a rekonstrukci nemovitosti pro výstavbu farmy a veškeré doplňkové zařízení sloužící pro provoz.

Z čeho vychází uvedené informace v letáku o akcích? Proč je na letáku uvedeno dividenda 9 % p.a. a očekávaná valuace po 10 letech má zhodnocení 64,82 %? V čem je rozdíl, nebo je to to stejné?
 • Veškeré predikce v kalkulaci vychází z našich zkušeností a praxe.
 • Finanční přínos pro akcionáře je dvojí. Z pohledu dividend a z pohledu akcií, které vlastní. 
 • Dividenda 9 % p.a. vychází z čistého zisku, který je průměrem deseti let.
 • Zhodnocením 64,82 % je myšlen nárůst hodnoty samotné společnosti čili i akcií. V praxi to znamená, že akcionář svou akcii prodá za vyšší cenu.
Jak si mohu akcii pořídit?
 • Po posouzení možných variant prodeje/úpisu akcií, jsme vybrali variantu, která je pro nás i pro investory ekonomicky nejvýhodnější, díky nejnižším možným administrativním nákladům.
 • Postupně budou uzavřeny tyto smlouvy:
 1. Smlouvu o smlouvě budoucí o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál, jako smlouvu uzavíranou mezi vámi jako budoucím akcionářem a Future Farming Heršpice a.s. / Future Farming Farms a.s., na základě které poskytne zvolená společnost zálohu na budoucí příplatek.
 2. Smlouvu o převodu akcií jako smlouvu uzavíranou mezi vámi a Future Farming s.r.o., na základě které nabydete akcie Future Farming Heršpice a.s. / Future Farming Farms a.s. a přistoupíte ke stanovám společnosti.
 3. Smlouvu o příplatku mimo základní kapitál, uzavíranou mezi vámi jako akcionářem a Future Farming Heršpice a.s. / Future Farming Farms a.s., na základě které se dříve poskytnutá záruka transformuje již na samotný příplatek mimo základní kapitál.
Dostanu akcii fyzicky? Kde jsou případně akcie uloženy? Mohu ji mít u sebe doma?

Ano, akcionář dostane akcii fyzicky; buď si je vyzvedne osobně nebo mu budou zaslány.

Proč investovat do akcií Future Farming?

Jsme česká firma s hmatatelnou technologií, na kterou je možné se přijet podívat. Náš produkt je kvalitou vysoko nad klasickým trhem a stále postupujeme ve vývoji nových přidaných hodnot, jako je lyofilizace a další. 

Jsme ve finále TOP 10 firem v Česku v rámci soutěže SDGs v kategorii Byznys, které naplňují principy udržitelného rozvoje OSN.

Chci investovat do akcií Future Farming

Kolik chcete investovat?
min. 100 000 Kč 10 mil. Kč a více

  Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů
  Po odeslání zprávy vás budeme kontaktovat do dvou pracovních dní.

  Jaké jsou další možnosti investování do aquaponie

  Investovat můžete do finančních produktů v podobě akcií a dluhopisů Future Farming.
  Nebo nám můžete nabídnou pozemky, skleníky či haly pro stavbu nové aquaponické, hydroponické či RAS farmy.

  Future Farming
  v médiích

  Myslete globálně, jednejte lokálně

  Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.