Udržitelné technologie moderního zemědělství <br><span class="invert">od 1 mil. Kč</span>

Development Future Farming

Udržitelné technologie moderního zemědělství
od 1 mil. Kč

Co znamená DEVELOPMENT v režii Future Farming

Společnost Future Farming ověřila funkčnost svých technologií pokročilé aquaponie, hydroponie a RAS na vlastních farmách. Své udržitelné technologie nabízí obchodním partnerům v Česku, Evropě a dalších kontinentech světa. Komplexní dodávky technologií založené na výzkumu, špičkových technologiích a zkušenostech z čtyř produkčních farem v ČR, ale i Evropě. V roce 2021 se Future Farming zařadilo mezi TOP 10 projektů v ČR, které mají potenciál naplňovat principy udržitelného rozvoje SDGs pod záštitou OSN.

Fáze developmentu pro projektovou implementaci a investiční strategii

 • Iniciační fáze

  První fáze je určená pro základní vyjasnění lokality, představení technologií a postupu projektového řízení.

 • Projektová fáze

  Druhá fáze definuje již základní parametry technologií podle individuální potřeby projektu.

 • Realizační fáze

  Po vyřízení legislativních kroků se projekt přesouvá do fáze výstavby a instalace technologií.

 • Spouštění systému

  Poslední fází procesu je spuštění technologií do testovacího a následně běžného provozu s plnou produkční kapacitou.

Proč investovat do pořízení vlastní aquaponické, hydroponické či RAS technologie

Perspektivní budoucnost našich řešení předurčuje jejich nízká energetická náročnost, ekologické principy provozu i rostoucí potřeba potravinové soběstačnosti, která souvisí s poptávkou po regionálních produktech, klimatickými změnami i s epidemiologickými uzavírkami.

 • Rentabilita

  Jíst budou lidé vždy, investice do moderního zemědělství je tedy bezpečná a vysoce rentabilní. Investice do vlastní farmy je spolehlivá i proto, že investor farmu fyzicky vlastní: může si na svou investici nejenom sáhnout, může ji na své farmě doslova i ochutnat.

 • Ekologie

  Investice do moderního zemědělství je investice s přidanou hodnotou. Provoz aquaponické, hydroponické i RAS technologie je environmentální, sociální a ekologický projekt. Taková investice nejenomže ochrání investorovy peníze, ale je také příkladem ekologického zemědělství, vytvoří pracovní místa a pravidelnou dodávku lokálních, vysoce kvalitních potravin na místní trh.  

 • Udržitelnost

  Investice do aquaponické, hydroponické či RAS technologie má silný přesah do budoucna. Už teď je jasné, že se lidstvo neobejde bez přesných zemědělských systémů nezávislých na počasí. Investice do moderního zemědělství a Future Farming ukazuje už dnes, jak bude vypadat zemědělství budoucnosti.

Jsme Future Farming

Investujte do ověřených technologií či stavby vlastní farmy

Podívejte se, jak to vypadá na jedné z našich farem.
Prohlédněte si, jak konkrétně může vypadat vaše investice.

UDRŽITELNÉ TECHNOLOGIE PRO MODERNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

 • Aquaponie je inovativní technologické řešení, které je založeno na přirozeném koloběhu hnojiv v přírodě: zvířata poskytují výživu rostlinám a rostliny zase zvířatům. V pokročilé aquaponii je tento systém, na rozdíl od přírody, kontrolovaný a vytváří tak vysokou hodnotu pro obchodní využití. Aquaponie je efektivní alternativou k tradičnímu zemědělství a nabízí obrovský potenciál pro budoucí růst.

 • Hydroponie - NFT technologie

  Hydroponie NFT (Nutrient Film Technique) je jednou z nejčastěji používaných hydroponních technologií. Je to systém používající velmi nízkou hladinu živinového roztoku, který se proudí kolem kořenů rostlin. Rostliny jsou umístěny ve speciálním držáku, který je umístěn ve vodním kanálu, který je částečně zaplněn živinovým roztokem. Živinový roztok se pak proudí kolem kořenů rostlin, zatímco jeho hladina je držena na nízké úrovni, aby se udržela konstantní vlhkost. Živiny se pak absorbovány přímo kořeny. Tento systém je vysoce účinný a umožňuje růst rostlin v kontrolovaném prostředí s minimálním množstvím vody a živin.

 • Hydroponie - GRS - vertikální řešení

  Hydroponie GRS (Grow Rack System) je metoda pěstování rostlin bez použití půdy. Vertikální řešení DWC technologie umožňuje využít pěstební sekci na maximum. Technologie je určena pro instalaci do farem halového typu bez přístupu denního světla. Přírodní světlo je zde nahrazeno umělým zdrojem s upraveným světelným spektrem pro správný vývoj produkce. 

 • Hydroponie - DWC II. - Horizontální řešení

  Hydroponie DWC (Deep Water Culture) je metoda pěstování rostlin bez použití půdy. Rostliny jsou umístěny do nosného modulu, který je umístěn na hladině vodní plochy. Voda je obohacena o koncentrované živné sloučeniny a je občasně měněna, aby udržovala stá pH a koncentraci živin. Každá nádoba má potrubí, které vede ke dnu nádoby a je propojeno se vzduchovacím zařízením, který udržuje konstantní průtok kyslíku do systému. Kyslík je nezbytný pro růst, takže tento systém poskytuje rostlinám optimální životní prostředí. Rostliny jsou umístěny v koších s drenážními otvory, aby se voda mohla volně pohybovat a živiny byly k rostlinám vhodně distribuovány.

 • RAS - chov pstruha duhového

  Recirkulační akvakulturní systémy (RAS) představují špičkovou technologii intenzivního chovu ryb, která umožňuje chovat ryby intenzivně a v plně řízeném prostředí za zachování ekologické a udržitelné produkce s minimálními dopady na okolní ekosystém. Technologie RAS – chov pstruha je připraveno pro optimální chov tohoto druhy sladkovodních ryb. 

 • RAS - chov sumečka afrického

  Recirkulační akvakulturní systémy (RAS) jsme přizpůsobili pro potřeby optimálního chovu sumečka afrického, který se stává oblíbenou rybou u evropských spotřebitelů. Systém představuje špičkovou technologii intenzivního chovu ryb, která umožňuje chovat ryby intenzivně a v plně řízeném prostředí za zachování ekologické a udržitelné produkce s minimálními dopady na okolní ekosystém. 

Development

Procesní řízení projektu

Proces nabídky technologií je rozložen do jednotlivých fází přípravy projektu. Každá fáze přípravy projektu má svá specifika a je důležitá kooperace a komunikace na obou stranách, jak zadavatele, tak dodavatele technologií. 

V druhé části procesu – PROJEKTOVÉ FÁZI přechází Development k individuálnímu přístupu a zpracování konkrétních podkladů podle individuálních potřeb projektu. Prvním individuálním dokumentem je IDEOVÁ STUDIE. Jedná se o studii definující doporučenou technologii dle zadaných parametrů, zpřesňuje data, produkční výstupy, ekonomický model a další návazné procesy plánovaného projektu. 

Poptávkový proces

Proces přípravy projektu začíná navázáním komunikace s divizí Development.

Posouzení lokality

Navazujícím procesem je posouzení lokality a objektu z hlediska rozlohy, infrastruktury a dalších parametrů definujících možnosti zamýšlených technologií.

Seznámení s procesem řízení projektu

Seznámíme Vás s celým projektovým řízením Developmentu. Definujeme jednotlivé fáze procesu a jejich návaznosti.

Představení technologií Future Farming

Základní představení technologií pro moderní zemědělství spolu s typy a škálováním jednotlivých systémů pomohou zpřesnit realizaci projektu.

Ideová studie

Obsahem dokumentace je definice, popis a rozmístění technologií. Dokument udává doporučení, které úřady je třeba oslovit a legislativní rámce s kterými se bude projekt potýkat. Součástí dokumentu je cenová nabídka na sestavení dokumentu STUDIE PROVEDITELNOSTI.
*Cena Ideové studie: 125 000Kč bez DPH
*Při přechodu do další fáze je cena Ideové studie odečtena od ceny Studie proveditelnosti.

Studie proveditelnosti

Komplexní dokumentace definuje detailní popis technologie pro pěstování rostlin, či chov ryb. Součástí je vizualizace projektu a základní výkresová dokumentace. Ekonomická část dokumentu je věnována energetické náročnosti provozu, výnosům z plodin, návratnosti investic a doporučení produkčního portfolia. V této fázi je zajištěna návštěva technika na místě realizace.

Projekt pro stavební povolení

Příprava projektu potřebného pro stavební povolení je náročnou administrativní součástí každého projektu. Díky našim zkušenostem ušetříte spoustu času stráveného při jednání s dotčenými úřady.

Prováděcí projektová dokumentace

Dílčí projektová dokumentace pro realizaci projektu je určena jednotlivým pracovním týmům zapojených do realizace projektu. Je komplexní dokumentací pro realizaci stavby a instalaci technologií.

Stavební část projektu

Stavební úpravy objektu jsou provázány s úpravou lokality pro následnou aplikaci zvolené technologie. Stavební část projektu je řešena na základu zpracované projektové dokumentace.

Předání stavební části

Po ukončení všech přípravných části stavby přechází stavebně připravený projekt do řízení instalace technologií.

Technologie

Zvolená technologie je instalována v dohodnutém rozsahu. Následující nutné testy a zkoušky prověří správné zapojení technologií.

Testovací režim

Fáze testování prověří funkčnost technologií s částečně osazenou produkcí. Probíhá kalibrace technologií a stálý monitoring.

Ostrý režim

Projekt se v ostrém režimu provozu připravuje na plnou produkční kapacitu. Pozornost je věnována především diagnostice podmínek pro správný provoz technologie.

Plná produkční kapacita

Celý systém se nachází v režimu kontinuální produkce. Dle dohody probíhá monitoring a případná údržba systému všech technologií.

Development

Nejčastější otázky

Máte k dispozici klíčovou studii a podklady k jednání?

Ano, máme unikátní klíčovou studii GLP (Green Land Project), která ukazuje všechny návaznosti i kompletní model aquaponické farmy včetně vizualizací a předkládá úplné ekonomické informace. Jsme schopni poskytnout veškeré tyto materiály před samotným jednáním. Zajímá-li vás investice do stavby vlastní aquaponické farmy, vyplňte formulář na této stránce a my se vám ozveme.

Z čeho vychází doba návratnosti investice do technologií či stavby vlastní farmy?

Pro výpočet návratnosti investice do aquaponické, hydroponické či RAS farmy je nutno několik vstupů: jedním z nich je doba trvání výstavby farmy – od počátku stavby po spuštění kontinuálního provozu. Druhým vstupem nutným k výpočtu doby návratnosti do stavby farmy je typ produkce na konkrétní farmě. Tedy: bude aquaponická, hydroponická, či RAS? Jaké ryby a rostliny budou pro konkrétní farmu zvoleny?  To jsou vstupy, ze kterých se počítá doba návratnosti investice do stavby farmy.  

Je milion korun konečná částka za výstavbu aquaponické, hydroponické či RAS farmy?

Jeden milion korun je hodnota základního funkčního modulu podle zvolené technologie. Jedná se investici, při které již produkční možnosti technologie umožnují velkoobjemovou produkci. 

Pro jaké subjekty je investice do stavby aquaponické, hydroponické či RAS farmy určena?

Investice do výstavby vlastních farem je jak pro jednotlivce, tak pro obchodní společnosti, investiční domy i veřejné instituce. 

Kde všude je možné postavit aquaponickou, hydroponickou či RAS farmu?

Klíčová studie, týkající se technologického celku v podobě moderní farmy, je připravena tak, aby mohla farma vzniknout kdekoli, popř. téměř kdekoli na světě. Naše moderní zemědělské technologie, procesy i postupy při stavbě jsou pořád stejné, ať už stavíme kdekoli. A navíc – díky OSN a ceně Sustainable Development Goals (SDGs), kterou jsme obdrželi, víme, že naše farmy jsou vhodné do všech klimatických prostředí na většině kontinentů, a to bez jakéhokoli omezení. 

Chci investovat do stavby vlastní technologie či farmy

Plánuji investovat alespoň 1 milion Kč

  Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů
  Po odeslání zprávy vás budeme kontaktovat do dvou pracovních dní.

  Mohlo by vás zajímat

  Vážíme si všech, kteří se chtějí svými investicemi zapojit do rozvoje moderního zemědělství. Proto nabízíme programy i pro drobnější investory. Investovat můžete do finančních produktů v podobě akcií a dluhopisů Future Farming. Nebo nám můžete nabídnout pozemky, skleníky či haly pro stavbu nové aquaponické, hydroponické či RAS farmy.

  Future Farming v médiích

  Myslete globálně, jednejte lokálně

  Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.