Kultivujeme znalosti, sklízíme inovace - v každé kapce a každém listu!

VÝZKUM A VÝVOJ

Kultivujeme znalosti, sklízíme inovace - v každé kapce a každém listu!

Víte, že principy moderního zemědělství mohou být klíčem k udržitelné budoucnosti naší planety? Přinášíme vám příběhy a objevy v oblasti výzkumu a vývoje pokročilé aquaponie, hydroponie a RAS, které nám ukazují, jak můžeme efektivněji a ekologičtěji produkovat potraviny pro celý svět.

Aktivity výzkumného oddělení

Náš výzkumný tým spolupracuje na různých projektech, a to nejen s interními odděleními, ale i s externími partnery. Vytváříme vlastní projekty, které směřují k cirkularitě podniku, zlepšení ekologické stopy farem a vývoji nových produktů s důrazem na udržitelnost.

 

Naší misí je nejen vyvíjet nové aquaponické produkty, ale také poskytovat kvalitní služby třetím stranám. Testujeme optimální pěstební podmínky pro nové plodiny, abychom přispěli k udržitelnému zemědělství. Snažíme se neustále překonávat hranice inovací ve všech třech stěžejních oblastech – technologie, gastronomie a farmacie.

Významné aktivity oddělení výzkumu a vývoje:

optimalizace barevného spektra LED osvětlení pro různé druhy rostlin

optimalizace rybího krmiva za účelem minimalizace potřeby upravovat pěstební roztok

možnost využití produkce hmyzu jako doplněk krmiva pro ryby

hodnocení potenciálu organického odpadu farmy pro využití v energetice

využití odpadní vody k pěstování okřehku a produkci řas

využití okřehku jako krmiva pro ryby a doplněk krmných směsí pro hospodářská zvířata (výběr perspektivních odrůd okřehku podle nutričních hodnot)

možnost využití CO2 z biofiltrů ke zvýšení růstového potenciálu listové zeleniny

návrh metodiky pěstování microgreens v BIO kvalitě

rešeršní činnost – komplexní linky s vazbou na aquaponii

a další…

 

Přinášíme vědu do moderního zemědělství. Od semínka ke sklizni.

Nabídka spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje

Při výběru vhodné formy spolupráce je důležité zohlednit cíle, potřeby, zdroje a strategii naší společnosti Future Farming.

 • SMLUVNÍ VÝZKUM

  Pečlivě posoudíme váš návrh a jaký přínos může mít výzkum pro nás. Může se jednat např. o úsporu nákladů, ochranu přírodních zdrojů, rozšíření sortimentu, zavedení nové technologie, optimalizace vnitřních procesů na farmě apod. V situaci pozitivního vyhodnocení vaší nabídky následně v rámci smlouvy definujeme řešený problém, trvání doby řešení a finanční odměnu. 

 • VÝZKUMNÁ TÉMATA

  Vždy máme v zásobě několik menších projektů, které chceme v rámci provozu našich farem řešit. Nabízíme širokou škálu výzkumných témat pro závěrečné experimentální práce, která je možné v našem prostředí zkoumat a na kterých bychom mohli spolupracovat.

 • PRAXE PRO STUDENTY

  Realizace provozní praxe pro studenty středních a vysokých škol může být velmi prospěšná pro studenty, kteří se chtějí seznámit s pracovním prostředím aquaponické farmy a získat praktické zkušenosti ve svém oboru studia. Student získá praktické zkušenosti a kdo ví, třeba na naší farmě už zůstane jako personální posila.

 • PARTNERSTVÍ

  Nabízíme uzavření partnerství s jinými firmami, které mají komplementární dovednosti, technologie nebo zdroje. Organizace mohou vytvářet společná výzkumná centra, kde sdílí zdroje, vybavení a výzkumné prostředí k řešení společných výzkumů. Tato partnerství mohou být formální (smluvní) nebo mohou zahrnovat neformální výměnu know-how a zkušeností.

 • CROWDSOURCING

  Rádi také zapojíme externí komunitu, vývojáře, nadšence nebo odborníky. Tímto způsobem totiž můžeme získat různorodé nápady a perspektivy nebo přístup k novým myšlenkám.

Budoucnost zemědělství se rodí v našem výzkumu

Výzkumné středisko na aquaponické farmě v Kalech se pyšní svým významným postavením v oblasti výzkumu a vývoje moderního zemědělství. Toto centrum je výjimečné svým závazkem k inovaci, technologickému pokroku a udržitelnému zemědělství, které posouvá hranice toho, jak můžeme efektivně produkovat potraviny při minimalizaci environmentálního dopadu.

Přehled projektů a výzkumů v čase

2023
2020
2024

 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • aquaponický set na Zahradnické fakultě v Lednici (Mendelu), prof. Pokluda

  Březen, 2020

 • vliv UV záření na intenzitu vybarvení červených odrůd salátů

  Březen, 2021

 • výběr a testování pěstebního média pro microgreens

  Duben, 2021

 • testování odpadní vody s výhledem na možné využití jako hnojiva

  Květen, 2021

 • pěstování rostlinné složky krmiva pro ryby na vodě

  Červenec, 2021

 • zlepšení recirkulace vzduchu v pěstebních prostorech

  Srpen, 2021

 • intenzivní výzkum optimalizace kontrolovaného prostředí na produkci potravin

  Říjen, 2021

 • výzkum vlastní produkce sazenic

  Listopad, 2021

 • ideální umělý osvit plodin

  Březen, 2022

 • vliv světla na tvorbu biomasy, antioxidantů a zbarvení rostlin

  Červen, 2022

 • dosažení kratšího cyklu růstu sazenic salátů

  Červen, 2022

 • optimalizace pěstebních podmínek na farmě Kaly

  Srpen, 2022

 • plazmatem upravená voda u rostlin

  Září, 2022

 • snížení energetických nákladů farem

  Říjen, 2022

 • aeroponie v Mendelově skleníku v Brně

  Leden, 2023

 • spolupráce s ÚPT AV ČR na vývoji nových analytických metod pro potřeby laboratoře

  Březen, 2023

 • návrh komerční laboratoře v prostorách Future Farming Kaly

  Leden, 2023

 • aktualizace HACCP systému jako předpoklad pro získání Global GAP certifikace

  Květen, 2023

 • testování vhodných pěstebních podmínek pro nové plodiny – exkluzivní produkty (Crystalic ice plant a Salicornia)

  Červen, 2023

 • testování produkčního cyklu kopřivy

  Červenec, 2023

Věda a moderní zemědělství jdou ve Future Farming ruku v ruce

Technologický pokrok a vědecký výzkum nelze zastavit. A to ani nechceme. Neustále optimalizujeme pěstební podmínky pro rostliny i chovné podmínky pro ryby, abychom dosahovali vyšších výnosů při co nejnižší energetické náročnosti farem, rozvíjeli nové produkty a technologie a také zlepšovali stávající procesy. Rostliny pěstujeme bez použití syntetických pesticidů (v pěstebních prostorech používáme pouze biologickou ochranu a přírodní přípravky na ochranu rostlin) a ryby chováme v souladu se zásadami welfare. 

Zapojte se do výzkumu a vývoje. Objevujte s námi

Pracujme společně na vývoji nových technologií a metod, které umožňují produkovat dostatek potravin pro rostoucí světovou populaci. Společně můžeme zmírnit hladomor a potravinovou krizi.

  Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů
  Po odeslání zprávy vás budeme kontaktovat do dvou pracovních dní.

  Prohlédněte si aquaponickou farmu Future Farming Kaly

  Aquaponická, ekologická, výzkumná a edukační – taková je naše farma v Kalech severně od Brna. 

  Zaměřujeme se zde na chov pstruha duhového a v rostlinné části pěstujeme listovou zeleninu, bylinky a microgreens. Indoorová část farmy poskytuje úrodu celoročně. 

  Prozkoumejte další možnosti moderního zemědělství

  Future Farming v médiích

  Myslete globálně, jednejte lokálně

  Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.