Kdo jsme

Společnost Future Farming (člen investiční skupiny GFF s.r.o.) staví aquaponické farmy, je generálním dodavatelem technologie a know-how. Propojujeme intenzivní chov ryb s pěstováním rostlin na vodě.

Jediným vstupem do tohoto systému je krmivo pro ryby, které si sami vyrábíme a dohlížíme na jeho maximální kvalitu. Rybí výkaly jsou bakteriální přeměnou rozloženy na živný roztok sloužící jako přírodní hnojivo pro rostliny. Rostliny vytváří v systému hustou kořenovou síť, která efektivně čistí vodu, aby ji bylo možné vrátit zpět k rybám. Pro růst rostlin i ryb vytváříme ideální podmínky a implementujeme do celého procesu nejmodernější technologie osvětlení, měřicích jednotek, ohřevu vody a další. Tímto způsobem nastavujeme ideální podmínky pro růst ryb i rostlin a plně automatizujeme farmu i výrobní procesy.

NÁŠ TÝM

Jednatel, odborník na aquaponii

Michal Fojtík

Jednatel, analytik, ekonom

Martin Podoba

Ředitel Farmia Food s.r.o.

Tomáš Krigl

Partner, obchodní rozvoj

Martin Luňák 

Key account manager

Jakub Flek

HISTORIE A BUDOUCNOST

První setkání pánů Fojtíka  a Luňáka

07/ 2018
První setkání pánů Fojtíka a Luňáka v Brně na Tuřance. Představení aquaponie a plánů do budoucnosti. Začátek velké vize.

Vznik společnosti FUTURE FARMING

11/2018
Vznik společnosti Future Farming s.r.o. a složení základního kapitálu.

Založení společnosti FARMIA FOOD

04/2019
Založení společnosti FARMIA FOOD zajišťující distribuci produktů z aquaponických farem pod jednotnou značkou a s vysokým standardem kvality.

Zahájení prací na projektu SENICA

08/2019
Nákup pozemků a projektová dokumentace pro získání potřebných povolení.

Farma KALY

09/2019
Nákup pozemků, projektová dokumentace a povolení, zahájení rekonstrukce a stavebních prací. Následné zahájení chovu pstruha duhového na farmě Kaly.

Zahájení projektu FUTURE FARMING HERŠPICE

02/2020
Podepsání smlouvy o pronájmu skleníků o rozloze 8 640 m². Příprava na rekonstrukci a dodání technologie.

MAJETKOVÁ STRUKTURA

apartmentflaglicensemap-markercrossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram