Future Farming v české TOP 10 firem, které mají potenciál měnit svět k lepšímu

Pokročilá Aquaponie Future Farming pomáhá naplňovat 
jeden z cílů udržitelného rozvoje OSN

10. srpna 2021

Projekt Aquaponie Future Farming byl v letošních Cenách SDGs zařazen do TOP 10 projektů v Česku v kategorii Byznys, které naplňují principy udržitelného rozvoje OSN a mají potenciál měnit svět k lepšímu. Odborná porota v letošním roce posuzovala celkem 238 projektů.

Ceny SDGs v České republice uděluje od roku 2017 Asociace společenské odpovědnosti. Asociace v hodnocení vychází ze 17 cílů, které si září 2015 vzaly za své všechny členské státy OSN. Posláním Cen SDGs v České republice je rozšířit povědomí o Cílech udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, zkráceně SDGs) a motivovat firmy, neziskové organizace, veřejnou správu i širokou veřejnost k začlenění udržitelnosti do každodenního života.

“My jsme do Cen SDGs letos přihlásili náš projekt pokročilé aquaponie, který propojuje ekosystém světa rostlin a ryb a umožňuje na vertikálních farmách pěstovat udržitelné potraviny s minimálními dopady na životní prostředí a s nulovou uhlíkovou stopou,” vysvětluje přínos aquaponie jeden ze zakladatelů Future Farming Michal Fojtík. 

“Jsme moc pyšní, že jsme byli zařazeni mezi firmy, které mají potenciál změnit svět. Zpráva z Asociace, že jsme byli zařazení mezi 10 nejlepších firem v Česku, je pro celý náš tým velkým povzbuzením do budoucna. A té práce před námi je ještě opravdu spousta,” dodává Fojtík.

V současné době staví Future Farming v Brně - Heršpicích na ploše 10,5 tisíc metrů čtverečních vertikální farmu, která se po dokončení v příštím roce stane největší aquaponickou farmou v Evropě. Farma je projektována na kapacitu 2,1 tun zeleniny denně a 320 tun ryb ročně.

O Future Farming

Společnost Future Farming je první česká firma, která se zabývá komerční výstavbou vertikálních zemědělských farem. Firma staví své know how na pokročilé aquaponii. Nejvýkonnější metodě vertikálního zemědělství, která spojuje pěstování zeleniny s chovem ryb. Základními výhodami vertikálních farem Future Farming jsou zdravější potraviny, jejich snadnější pěstování a minimální dopad na životní prostředí.

Kontakt

Martin Procházka / PR specialista / Future Farming / Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno 
T 725 515 159 / T 603 480 824 / E [email protected] / www.futurefarming.cz

crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram