Galavečer Festivalu architektury se nesl ve znamení Future Farming a dalších 24 firem, které letos přislíbily Brnu pomoc se snížením emisí CO 2

Vize Future Farming vyrábět uhlíkově neutrální potraviny pomůže Brnu
v boji s klimatickými změnami

23. června 2021

Symbolickým podpisem o dlouhodobé spolupráci v boji proti klimatickým změnám vyvrcholil letošní
galavečer Festivalu architektury v Brně. Slavnostního aktu se zúčastnili primátorka Brna Markéta
Vaňková a reprezentanti 25 firem, které v roce 2021 přislíbily Brnu pomoc se snížením emisí CO 2.
včetně zástupců Future Farming.

Záměr snížit emise CO 2 o 40 % do roku 2030 míní snížit emise CO 2 o 40 % oznámil Magistrát města Brna v
roce 2020. Brno se k novému závazku přihlásilo zapojením do Paktu starostů a primátorů. Následně
připravilo akční plán SECAP s podrobnou bilancí emisí oxidu uhličitého a návrhy na jeho snížení.

Při realizaci závazku na snížení CO 2 Brno počítá se zapojením terciárního sektoru, průmyslu a dalších
institucí. Doporučenými kroky ke snižování produkce emisí je stavět a rekonstruovat s ohledem na co
nejnižší budoucí energetickou náročnost budovy, využívat obnovitelné zdroje, využívat nízkoemisní nebo
jiné šetrné způsoby dopravy, šetřit spotřebu vody a budovat retenční plochy či nádrže.

Celkem se již k Memorandu o snižování emisí v Brně připojilo 53 společností a institucí. Dvacet pět z nich
včetně Future Farming v letošním roce.

Detaily o podpisu Memoranda mezi Future Farming a městem Brnem naleznete v samostatné tiskové zprávě
ze dne 21. ledna 2021.

O Future Farming

Společnost Future Farming je první česká firma, která se zabývá komerční výstavbou vertikálních zemědělských farem.
Firma staví své know how na pokročilé aquaponii. Nejvýkonnější metodě vertikálního zemědělství, která spojuje
pěstování zeleniny s chovem ryb. Základními výhodami vertikálních farem Future Farming jsou zdravější potraviny, jejich snadnější pěstování a minimální dopad na životní prostředí.

Kontakt

Martin Procházka / PR specialista / Future Farming / Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno 
T 725 515 159 / T 603 480 824 / E [email protected] / www.futurefarming.cz

crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram