Koronakrize urychlí budování aquaponických farem. V následujících letech jich může v Česku vyrůst několik desítek

Brno, 29. dubna 2020 – Řada evropských zemí včetně České republiky se po uzavření vnějších hranic začíná zabývat otázkou vyšší potravinové soběstačnosti. Jedním z možných řešení jsou investice do aquaponických farem a jejich rozvoj. Provoz těchto farem je velmi šetrný k životnímu prostředí, přináší stabilní produkci čerstvého ovoce, zeleniny a ryb, nevyžaduje pracovní sílu ze zahraničí a produkty putují velmi krátkou cestou přímo k lokálním odběratelům.

Česká republika je závislá na dovozech čerstvého ovoce a zeleniny. Na dodávky od zahraničních pěstitelů se musíme spolehnout i u plodin, které si můžeme v tuzemsku vypěstovat sami. Opatření proti šíření nového typu koronaviru, především uzavření vnějších hranic evropských zemí a omezení pohybu osob mezi jednotlivými státy, negativně dopadají na zemědělce. Schází jim totiž potřební sezónní pracovníci ze zemí východní Evropy a začínají se ozývat hlasy o možném nedostatku čerstvého ovoce a zeleniny. „Ke zvýšení potravinové soběstačnosti přispívají moderní aquaponické farmy, které již nyní na několika místech v Česku dodávají ovoce, zeleninu a ryby lokálním zákazníkům. Naše farmy jsou schopné vyprodukovat přibližně tři miliony kusů salátu a 400 tun ryb ročně,” uvádí jednatel společnosti Future Farming Michal Fojtík, jehož firma se specializuje na výstavbu a provoz aquaponických farem.

V Česku je v provozu již několik aquaponických farem, které jsou v porovnání s konvenčním způsobem pěstování šetrnější k životnímu prostředí. Obejdou se totiž bez umělých či chemických hnojiv a spotřebují až o 90 procent méně vody. Výhodou těchto farem je také ekonomická efektivnost celého provozu – je možné dosáhnout až desetinásobně vyšší produkce na jednotku plochy. „Aquaponická farma je propracovaný uzavřený ekosystém, který spojuje chov ryb v kádích s pěstováním plodin bez půdy. Velmi zjednodušeně funguje systém tak, že ryby svými výkaly dodávají živiny ke kořenům rostlin ve vodní lázni a ty zase čistí vodu rybám. Velkou výhodou je nižší výskyt škůdců a díky automatizaci i minimální potřeba lidské práce. Odpadá například pracné okopávání,“ vysvětluje Michal Fojtík.

Aquaponické farmy umožňují produkovat například saláty, jahody, rajčata a lososovité ryby vysoké kvality. Uzavřený ekosystém farmy není závislý na klimatických podmínkách a výkyvech počasí, čímž je zajištěn stabilní výnos po celý rok. Další výhodou aquaponických farem je velmi krátká distribuční cesta. Ovoce, zeleninu a ryby odebírají především lokální zákazníci z blízkého okolí farmy.

Investice potřebné k vybudování jedné aquaponické farmy se pohybují řádově v desítkách milionů korun. K financování těchto projektů jsou běžně využívány finanční prostředky získané od bank a fondů z emisí tzv. zelených dluhopisů. Výstavbu aquaponických farem mohou tedy podpořit i čeští investoři, a to nákupem firemních dluhopisů společnosti Future Farming. „Peníze od investorů nám pomohou v dalším růstu, můžeme například nakoupit potřebné pozemky a budovy, instalovat zde aquaponické technologie, financovat násadu a krmení pro ryby nebo výsadbu zeleniny,“ popisuje způsob využití finančních prostředku Martin Podoba, druhý z jednatelů společnosti Future Farming.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram