Pěstování ovoce a zeleniny se přesouvá z polí blíže k centrům měst

Brno, 20. února 2020 – Saláty, jahody, rajčata, lososovité ryby a řadu dalších potravin nejvyšší kvality je dnes možné produkovat s minimálním dopadem na životní prostředí v aquaponických farmách. V Česku zatím najdete těchto farem jen několik. Jednu z nejmodernějších aktuálně provozují severně od Brna v obci Kaly. Produkty z této farmy končí na stolech obyvatel jihomoravské metropole.

Budoucnost zemědělství spočívá v udržitelném, ekonomicky efektivním a ekologickém způsobu hospodaření. Jedním z možných řešení, jak zajistit kvalitní lokální potraviny s minimálním dopadem na životní prostředí, je výstavba aquaponických farem. „Jedná se o propracovaný uzavřený ekosystém, který spojuje chov ryb s pěstováním zeleniny bez půdy. Velmi zjednodušeně řečeno: celý systém funguje tak, že ryby svými výkaly poskytují živiny rostlinám a ty zase čistí vodu rybám. Celý provoz farmy nezatěžuje životní prostředí, protože se obejde bez umělých nebo chemických hnojiv a přípravků. Oproti konvenčnímu zemědělství také vyžaduje mnohem méně vody, spotřeba je nižší až o 90 procent,“ vysvětluje Michal Fojtík, prezident Asociace aquaponických farem.

Mezi další nesporné výhody aquaponických farem patří až desetinásobně vyšší produkce na jednotku plochy, nižší výskyt škůdců a díky automatizaci také nižší podíl lidské práce (pozn. není potřeba okopávat, zavlažovat apod.). Tyto farmy jsou navíc nezávislé na klimatických podmínkách a rozmarech počasí, což zaručuje stabilní výnos po celý rok.

V Česku je aktuálně v provozu pouze několik aquaponických farem. Nejmodernější se nachází severně od Brna v obci Kaly, za jejíž výstavbou stojí společnost Future Farming. V areálu farmy již nyní chovají v kádích lososovité ryby a speciální regálový systém slouží k celoročnímu pěstování listové i plodové zeleniny. Venkovní prostory farmy slouží k pěstování bylinek a kořenové zeleniny. „Farmu v Kalech jsme dokončili v říjnu minulého roku a nyní je plně funkční. Aktuálně dělníci v nevýrobní části areálu dokončují poslední stavební úpravy, abychom mohli farmu využívat jako showroom pro školy, investory i širokou veřejnost,“ přibližuje nejbližší plány Martin Podoba, spolumajitel farmy v Kalech.

K této farmě již brzy přibude další. Aktuálně zástupci společnosti Future Farming zpracovávají projektovou dokumentaci a zajišťují poslední potřebná povolení k provozování skleníků v okrajové části jihomoravské metropole. Technologicky jednoduché řešení a modulární provedení umožní této farmě flexibilně přizpůsobit produkci aktuálním potřebám trhu. K vytápění skleníků poslouží sluneční energie, čímž se výrazně sníží celkové náklady na vytápění. Pokud půjdou práce podle plánu, mělo by být vše hotovo v polovině letošního roku. V současné době také pokračují přípravné práce k výstavbě skleníků na Slovensku.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram