Aquaponie je budoucnost pěstování potravin

Není to přehnané tvrzení. Všichni vidíme, jak se postupně zhoršují podmínky pro pěstování potravin v tradičním zemědělství. Ubývá zdravé půdy, její obhospodařování je příliš drahé a musí být kompenzováno obrovskými státními dotacemi. Aquaponie je hrdou alternativou k tradičnímu zemědělství a má ambici stát mu za pár let rovnocenně po boku.

PROČ AQUAPONIE?

Aquaponie je nový technologický systém, který spojuje chov ryb s pěstováním zeleniny. Ryby poskytují hnojivo rostlinám a rostliny čistí vodu rybám. Nepoužívají se žádná umělá hnojiva ani jiná agrochemie. Systém šetří až 95 % vody oproti jiným způsobům pěstování.

Produkce je zcela nezávislá na počasí a klimatu, navíc je celoroční. Produkty jsou velmi zdravé, nutričně hodnotné a výnosy jsou nesrovnatelné s konvenčním zemědělstvím.

AQUAPONICKÝ CYKLUS

Jedná se o uzavřený kontrolovaný cyklus s umělým osvětlením,
cirkulací vzduchu a vodním okruhem s filtrací.

1

Rostliny

Rostliny primárně čistí vodu, aby se mohla zpátky vracet rybám. Kořenový systém rostlin vytvoří ve vodě hustou síť mikrokořínků, které velice efektivně absorbují veškeré potřebné látky pro zdravý růst rostliny. Zároveň z vody odstraňují dusíkaté látky, které by vadily rybám. Růst rostlin je díky dostatku živin a přesně nastaveným podmínkám až o 30 % rychlejší než v půdě.

2

Ryby

V aquaponickém cyklu ryby svými výkaly zajišťují výživu pro rostliny. Živočichové vždy poskytovali hnojivo rostlinám a rostliny vždy sloužily jako potrava pro živočichy. Dnešní zemědělství tento princip pozapomnělo a brzy se ukáže, že to nebylo moudré. Rozdíl oproti umělým hnojivům je především v množství mikroelementů. Zatímco umělá hnojiva jsou založena především na NPK, živný roztok v aquaponii obsahuje více než 50 prvků a organických sloučenin. Rostliny jsou jeho prostřednictvím zásobovány bohatou škálou živin, což se odráží na jejich vitalitě a nutriční hodnotě.

3

Bakterie

Bakterie zajišťují vznik živného roztoku pro rostliny. K prvnímu bakteriálnímu rozkladu dochází ve střevech ryb, pak probíhá druhý, dvoufázový bakteriální rozklad v záchytných filtrech a až poté se z něj stane hnojivo pro rostliny. Tento roztok vzniká stejně přirozeně jako v přírodních ekosystémech a jedná se o univerzální roztok, kterým navíc rostliny nemohou být přehnojeny.

VÝHODY AQUAPONIE

Zdravé stravování

Nejčastější důvod, proč lidé volí aquaponii. Oproti potravinovým řetězcům tímto způsobem získávají kvalitní potraviny bez chemikálií bezpečné pro lidské zdraví. Jedná se o nejlepší možné řešení, jak si „vyrobit“ vlastní jídlo.

Úspora energie

Aquaponický systém je známý především úsporou energie. Vzhledem k minimální údržbě systému dochází k úspoře energie o 70 % oproti tradičnímu zahradnictví.

Atraktivní zdroj příjmů

Pokud nepoužíváte aquaponický systém u vás doma jen pro svou potřebu, můžete díky aquaponii výrazně zvýšit svůj finanční příjem. Se zvýšením produkce potravin můžete přebytkovou produkci prodat.

Rychlý růst rostlin

Rostliny mají přístup k živinám 24 hodin denně. Díky tomu mnohem rychleji rostou. Například hlávkový salát, který běžně roste 2 měsíce – v aquaponickém systému je zralý za 1 měsíc.

Úspora prostoru

Vzhledem k možnosti použít vertikální systémy pro rostliny, rychlejšímu růstu a celoročnímu provozu jsou farmy Future Farming nesrovnatelné s jakoukoli jinou zemědělskou produkcí. Farma o rozloze 1 000 m² vyprodukuje stejné množství ryb jako 20 hektarů rybníků a 18 000 m² polního pěstování zeleniny.

Jednodušší práce

Pracovníci farem Future Farming mají mnohem jednodušší práci. Žádná ohnutá záda při odstraňování plevelů, žádné chemické postřiky ani těžká technika na polích. Všechno je hygienicky čisté a na dosah ruky. Plevel nemá kde růst a pracovníkům stačí ryby kontrolovat, jestli jsou spokojené.

Bez zalévání

Samotné technické řešení aquaponické farmy eliminuje potřebu zavlažování nebo zalévání. Rostliny jsou neustále v kontaktu s živným roztokem a nikdy netrpí nedostatkem vláhy. Žádná voda se nevsakuje do okolního prostředí ani neodtéká pryč po povrchu. Nehrozí žádná eroze a kontaminace spodních vod, jako je tomu u konvenčního zemědělství. Na lány monokulturních plodin se mohou vrátit prvky, jež v krajině udrží vodu a navrátí do půdy velmi důležité mikroorganismy a živočichy, které chemie a těžká technika v půdě vyhubila. Zvýší se retenční schopnost krajiny a zastaví se desertifikace půdy.

PŘÍLEŽITOST

Chcete vědět o aquaponii více, koupit si aquaponické produkty, investovat do odvětví nebo se stát jedním z nás?

Zjistěte víc

ČASTÉ DOTAZY

Jaké ovoce, zeleninu a ryby můžeme vyprodukovat v aquaponickém systému?

Ve Future Farmingu umíme nastavit podmínky pro život ryb i rostlin do posledního detailu. Od teploty vody a vzduchu až po velmi přesné parametry pH nebo kyslíku rozpuštěného ve vodě. To nám umožňuje pěstovat téměř jakékoli sladkovodní ryby a živočichy a vhodně je kombinovat se zeleninou a ovocem. Dokážeme pěstovat i velmi exotické druhy zeleniny, které se jinak musejí dovážet přes půl planety.

Proč je u aquaponie důležité osvětlení?

Světlo dodává rostlinám energii. Naše farmy využívají sluneční světlo, které je samozřejmě pro rostliny to nejlepší, ale v našich zeměpisných šířkách musíme používat i umělé osvětlení, především v zimních obdobích. Díky pokroku v technologii LED osvětlení a díky nejnovějším výzkumům fotosyntézy a chlorofylu jsme dnes schopni tato světla navrhovat přesně pro potřeby každé rostliny. Spotřeba elektřiny se tímto způsobem dá optimalizovat a rostliny dostávají přesně to, co potřebují. Je za tím mnoho let výzkumů a testování. Nejnovější studie holandských výrobců pěstebních světel prokázaly, že i pod umělým osvětlením lze vypěstovat stejně kvalitní rostlinu jako na slunečním světle. Takže v této oblasti se opíráme o nejmodernější techniku.

Proč jsou v aquaponii používány bakterie?

Bakterie hrají klíčovou roli v koloběhu živin. Tak jako má člověk ve střevech až 10 kg bakterií, aby mohl efektivně přijímat živiny z potravy, v aquaponickém systému tyto bakterie přeměňují zplodiny rybího metabolismu na živiny pro rostliny. První kolonie bakterií žije ve střevech ryb, kde zpracovává potravu. Druhá kolonie žije v biologických filtrech. Obě kolonie jsou monitorovány a v případě potřeby doplňovány. Klíčové je používání speciálního krmiva, na které jsou bakterie zvyklé, a celý proces pak funguje velmi efektivně. Pokud by se bakteriální kolonie narušily například použitím chemikálií nebo antibiotik, začnou převažovat kvasné nebo hnilobné procesy a celý aquaponický systém přestane fungovat. Proto je použití těchto látek v aquaponii nepřípustné. Kolonie tvoří soubor několika desítek bakteriálních druhů, který dohromady dělá přesně to, co je potřeba. V této oblasti jsme investovali obrovské prostředky do výzkumu vhodných druhů bakterií a je to stěžejní částí našeho know-how. Nevhodné zacházení s krmivem a bakteriemi je nejčastějším důvodem, proč lidem aquaponie nefunguje nebo kolabuje.

Je lepší aquaponie v otevřeném, nebo uzavřeném prostoru?

Každá aplikace má své výhody a nevýhody. V uzavřeném prostoru lze dosahovat vyšších výnosů a celoročního provozu. Je to ovšem vykoupeno vyšší spotřebou energie. U venkovních aplikací je spotřeba energií minimální, ale provozovat je lze pouze sezónně. Další rozdíly spočívají v nárocích na hygienu prostředí a v dodržování kvalitativních požadavků. Venkovní aplikace nikdy nemůže splňovat standardy kvality nastavené společností AQP Food pro absolutně kvalitní potraviny.

FUTURE FARMING 
V MÉDIÍCH

dropstoreheart-pulsedinnerleafrocketcrossmenucrop
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram