Co je přidanou hodnotou aquaponie pro ryby?

Tím, že aquaponické saláty odeberou z vody dusičnany (NO3-), dochází ke snížení dusičnanů ve vodě u ryb. A tím se zvyšuje jejich blahobyt a produktivita růstu oproti klasickému recirkulačnímu systému. Ryby jsou v menším stresu a jejich maso je kvalitnější.

Future Farming v médiích

Myslete globálně, jednejte lokálně

Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.