Jakým způsobem kontrolujeme rostliny?

Rostliny je nutné průběžně důkladně kontrolovat, zda nevykazují deficity základních prvků, napadení škůdci, plísněmi a zda nevykazují známky nepohody. Kontrolujeme listy rostlin a sledujeme, jak vypadají jejich okraje. Namátkově prohlédneme stav stonků, kořenový systém musí být na první pohled zdravý, nesmí být napadeny žádnými škůdci.

Rostliny jsou pravidelně kontrolovány na obecný výskyt chorob a škůdců. Kromě patogenů může být zjištěn i výskyt různých projevů vlivem abiotického stresu (chlad, vysoká teplota vzduchu, popálení od umělého osvětlení atp.). Kromě toho se na rostlinách mohou objevit i projevy nedostatečné výživy.

Je-li v porostu identifikována rostlina s podezřením na výskyt virového onemocnění, bakteriózy, nebo jiného potenciálně rychle šiřitelného patogenu či jen silně znehodnocena abiotickými vlivy, je tato rostlina neprodleně odstraněna. Každopádně vždy je nutné co nejdříve odhalit příčinu a zajistit ideální řešení problému. 

Future Farming v médiích

Myslete globálně, jednejte lokálně

Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.