Jak velké farmy stavíme, jaké prostory hledáme?

Naše technologie se rozdělují co do velikosti na malé (100 – 1000 m2), střední (1000 – 10 000 m2) a velké (10 000 m2 a více).

Pro stavbu farem jsou vhodné nevyužité zemědělské a průmyslové objekty tzv. brownfield – nevyužívané haly, skleníky apod. Existuje však velké množství kritérií, které musí místo pro farmu splnit. Dále je možné vybudovat farmu tzv. na zelené louce. 

Future Farming v médiích

Myslete globálně, jednejte lokálně

Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.