Aeroponie

Pojem „aeroponie“ je odvozen z řeckých významů „aer“ (vzduch) a „ponos“ (práce). Jedná se o formu hydroponického pěstování rostlin ve vzduchu nebo v mlžném prostředí bez použití půdy nebo substrátu. Kořeny jsou uzavřeny v nádobě, která nepropouští světlo. Voda se ke kořenům dostává v podobě vodní mlhy, která je vytvářena k tomu určenými emitory – rozprašovači.

Future Farming v médiích

Myslete globálně, jednejte lokálně

Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.