Media Based (MB)

Nejběžnější malý aquaponický systém oblíbený u hobby zahrádkářů a domácích kutilů. Konstrukce systémů založených na médiích jsou prosté a efektivní s prostorem, mají nízké počáteční náklady vhodné pro začátečníky v aquaponii. Médium se skládá z pěstebního lože naplněného pěstebním médiem (oblázky z expandované hlíny, štěrk, lávové kameny), do kterého je zaseta zelenina. Voda z akvária je čerpána nebo proudí gravitací do pěstebních záhonů, aby rostliny mohly přistupovat k živinám. Pěstovací média jsou porézní, což jim umožňuje držet vodu déle pro účinnější příjem živin a filtrovat vodu, aby se zabránilo vstupu pevných látek a jiných organismů do akvária.

Future Farming v médiích

Myslete globálně, jednejte lokálně

Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.