Nutrient Film Technique (NFT)

Hydroponická pěstitelská technika přizpůsobená aquaponii. Tato metoda používá vodorovné trubky (obvykle z PVC), kterými protékají mělké proudy vody bohaté na živiny. Rostliny jsou zasazeny do otvorů v horní části trubek a jsou schopny využít tento tenký film živného roztoku. V NFT je voda čerpána nebo gravitačně proudí přes mechanický filtr do biofiltru nebo jímky. Část vody je čerpána přímo do nádrže na ryby z jímky, zatímco zbývající voda je čerpána a rovnoměrně distribuována trubkami NFT. Poté voda opět gravitací stéká dolů růstovými trubkami, kde jsou rostliny zasazeny. Po výstupu z růstových trubek se voda vrací do biofiltru nebo jímky a poté se vrací do akvária nebo do růstových trubek.

Future Farming v médiích

Myslete globálně, jednejte lokálně

Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.