Koloběh živin v aquaponii

12. 12. 2019

Zatímco se světová populace každým rokem zvyšuje o stovky milionů lidí ročně, plochu pro pěstování zemědělských plodin už příliš rozšiřovat nejde. Začínáme se potýkat s důsledky sucha a špatné péče o krajinu. Je proto velmi důležité hledat způsoby hospodaření, které budou šetrné k životnímu prostředí a zároveň dokážou vyprodukovat dostatek kvalitní potravy. Velký potenciál mají právě aquaponické systémy.

Jak přesně aquaponie funguje?

Mnozí už určitě víte, že podstatou aquaponie je symbióza rostlin a ryb. Nesmíme ale zapomenout také na bakterie, které odvedou velkou část práce. Nitrifikační bakterie jsou pro aquaponický systém nesmírně důležité. Umožňují vychytávání pro ryby jedovatého amoniaku z vody a jeho přeměnu na dusičnany, které už rostliny dokážou vstřebat.

Nejčastěji se můžeme setkat s Nitrosomonas spp. a Nitrobacter spp. V pravé horní části obrázku vidíte: ryby produkují amoniak (NH3), přitom část se ionizuje na amonný kation (NH4+).

Pravá a levá spodní strana schématu poukazuje na nitrifikační bakterie v biofiltrech, které mění amoniak (NH3) na dusitany (NO2-) a ty následně přetváří na dusičnany (NO3-).
 
Levá horní strana obrázku poukazuje na to, že rostliny jsou schopné absorbovat dusík z forem NH4+ a NO3-.

Protože je pro rostliny dusík potřebný ve velkém množství a NO3- je nejpreferovanějším zdrojem, má řízení těchto systémů na podporu prospěšných nitrifikačních bakterií potenciál zlepšit udržitelnost systému a i celkový výnos plodin.

DALŠÍ ČLÁNKY

Všechny články
calendar-fullcrossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram