Future Farming – vyjádření jednatelů 05/24

Future Farming – vyjádření jednatelů 05/24

Cílem Future Farming bylo, a stále je, vybudovat fungující infrastrukturu pro produkci velmi zdravých a kvalitních potravin v provozech, které jsou super-ekologické a zároveň nezávislé na problémech spojených s klimatickou změnou. Protože zakladatel Future Farming Michal Fojtík je český patriot, zahájila skupina svou činnost logicky v Česku.

Původním záměrem Future Farming bylo stát se hlavním producentem sumečka afrického a listové zeleniny na projektech v Kalech, Heršpicích, Letonicích, Přerově nad Labem, Senici a Lážovicích. Sdílení infrastruktury a vysoký objem produkce měly vést k ekonomické stabilitě sítě farem, skladů, zpracovatelských zařízení a distribučních center. Celá tato vize vyžadovala investice v objemu 2 miliard korun. Po dosažení této hranice měla následovat další etapa, kdy bychom duplikovali vytvořený systém i do dalších zemí.

Bohužel byla společnost na konci roku 2023 zasažena mediálním útokem, který zásadně ovlivnil její schopnost získávat prostředky pro realizaci svého plánu. Za dobu fungování jsme dosáhli zhruba 40 % plánovaných investičních zdrojů, což nás velmi zpomaluje v dosažení vytyčených cílů.

Využití prostředků

Rádi bychom reagovali na otázky týkající se využití vašich investovaných prostředků. Chápeme, že máte zájem o jasné a transparentní informace.

 • Řádné proinvestování prostředků
  • Ujišťujeme vás, že všechny vámi investované prostředky byly řádně proinvestovány do projektu. Naším cílem je maximalizovat hodnotu každé investice. Investované prostředky byly použity na klíčové oblasti, které jsou nezbytné pro rozvoj a úspěch našeho projektu.
 • Dokumentace a doložení výdajů
  • Veškeré výdaje spojené s vašimi investicemi jsou řádně zdokumentovány a evidovány. Kdykoliv bylo třeba, předložili jsme tyto dokumenty příslušným úřadům k nahlédnutí. Naše finanční oddělení dbá na přísnou transparentnost a dodržování veškerých právních předpisů.
 • Investice do projektu a jeho rozvoje
  • Každá koruna z vašich investic byla investována přímo do našeho projektu a jeho rozvoje. Prostředky byly využity na konkrétní aktivity, které zahrnují:
   • standardizace aquaponických, hydroponických a RAS technologií
   • výzkum a vývoj
   • produkční farmy
   • marketing
   • obchod
   • provozní kapitál

Dokončené projekty a úspěchy

Zároveň jsme dosáhli signifikantních výsledků, které jednoznačně potvrzují, že nebýt ztráty financování, dosáhli bychom původního plánu během konce roku 2025. Právě v tomto období měly být výsledky naší práce zúročeny i prodejem části podílu na mateřské firmě Future Farming. Tím by se konsolidovalo cca 50 % původní investice a další část se použila pro expanzi a duplikaci systému do dalších zemí v Evropě. 

 • Podařilo se nám vybudovat a provozně ověřit větší produkční systémy aquaponické, hydroponické a recirkulační akvakultury (RAS) v českých klimatických podmínkách, které se během roku vyznačují jak zimními, tak letními extrémy teplot.
 • Standardizovali jsme 5 technologických celků, které jsou nyní připraveny pro distribuci na zahraniční trhy.
 • Připravili jsme obchodní model distribuce technologií, který se chystáme uvést na trh (jednáme aktuálně v zemích: Polsko, Rakousko, Maďarsko, Španělsko, Rumunsko, Maroko, Slovensko, Slovinsko).
 • Vyprodukovali jsme velmi kvalitní potraviny a naučili se dostat tyto potraviny až k samotným zákazníkům.

Jak je to dnes a co je náš cíl

Bohužel ve chvíli, kdy jsme začali umisťovat větší objem produktů na český trh a úspěšně se rozbíhala spolupráce s firmami jako MAKRO nebo Košík.cz, bylo naše úsilí napadeno. Z neznámého důvodu si nás za cíl vybralo nejčtenější české online médium a v sérii článků začalo zásadně poškozovat naši pověst. 

O jeho úmyslech se můžeme dohadovat, nicméně to, že se “kauze” věnovali jako jediní a jejich zprávy nepřejalo žádné jiné zpravodajství, o mnohém vypovídá. Bohužel, jejich snaha způsobila nevratné škody na našem renomé a negativně ovlivnila jednání s potenciálními partnery a investory. 

Výsledek potom nemohl být jiný, než extrémní pokles cashflow jak v tržbách, tak v investičním kapitálu. Bohužel mnohé naše partnery celá situace velmi vyděsila a od obchodů a spolupráce odstupovali i v době, kdy firma žádné problémy kromě negativního PR neměla. A právě to nám způsobilo aktuální problémy s celou plánovanou expanzí a jsme nuceni změnit naši plánovanou strategii, abychom byli schopni dostát veškerým závazkům. 

Jedním z kroků, které mají ozdravit naši společnost, je možnost zúžení provozu na naší produkční farmě. Ta je momentálně na 40 % produkční kapacity i přesto, že je z více než 70 % dofinancovaná. Rozdíl v číslech přitom dává dokonalý smysl, když investice do této doby směřovaly především do rekonstrukcí a úprav budov, skleníků a zázemí, což je finančně výrazně náročnější. Chybějících 30 % financí bylo určeno na produkční technologie, díky kterým by se produkční kapacita zvedla na 100 %. Nedostatek investičních prostředků nezbytných k dokončení provozu do finální projektované velikosti a fixní náklady, v kombinaci se zaváděcími cenami produktů, bohužel anulují ekonomický přínos aktuální produkce. 

Nicméně cíl projektu, tedy funkční dlouhodobý provoz s následným odbytem, je splněný. Momentálně proto zvažujeme několik variant pokračování, kdy nejpravděpodobnější je zmíněné omezení provozu po dobu útlumu. Poté je prioritním cílem dofinancování a pokračování v produkci. Další variantou je relokace do ekonomicky výhodnějších prostor a následné pokračování v produkci. 

Pro lepší představu uvádíme zmíněné splněné cíle: 

 • Během pouhých 5 let se podařilo vyvinout technologie a spustit provoz.
 • Provoz splňuje nejnáročnější certifikace a standardy kvality, které nám jako jedněm z mála otevíraly cestu k atraktivním partnerům.
 • Produkce farmy dosahovala 2 tuny tržní ryby, 6000 kusů salátu a 8000 kusů bylinek každý týden včetně zimy 2023/2024. 

Stejně tak subjekty, se kterými dlouhodobě jednáme o spolupráci, vidí útlum aktivit v ČR jako nevyhnutelný. Samy totiž dobře znají poptávku po těchto technologiích a myšlenka Future Farming je pro ně realizovatelnější v zahraničí.

Vše výše uvedené proto směřuje ke změně strategie, která byla předchozích 5 let zaměřena na rychlou expanzi v ČR. Museli jsme se stáhnout sami do sebe a konzervovat dosažené úspěchy, abychom co nejlépe ochránili to, co jsme vybudovali.

Pro nás jde, bohužel o nevítanou, přesto příležitost, se poučit z chyb, které jsme za ty roky udělali. Díky této změně kurzu můžeme stávající situaci nejen zvládnout a dosáhnout toho, co jsme měli v plánu. Zároveň tak můžeme dostát i všem závazkům vůči investorům i partnerům, kteří se rozhodli podporovat tento ambiciózní projekt. 

Od ledna 2024 jsme proto podnikli první strategické kroky.

Mezi hlavní změny patří:

 • Soustředíme se na získání větších equity investorů (fondy, privátní investoři, investiční skupiny).
 • Soustředíme se na PRODEJ TECHNOLOGIÍ:
  • prodej technologií a stavba farem v zahraničí
  • prodej “Obchodní licence” v zahraničí (partneři, kteří chtějí sami dodávat naše technologie na své trhy)
 • Omezujeme rozvojové (investiční) oblasti v Česku.
 • Zužujeme provozní náklady v rámci celé struktury Future Farming. 

Výhled dalších 5 let

V rámci určené strategie chceme dosáhnout v následujících letech těchto výsledků:

K tabulce je pak nezbytné dodat následující kontext:

 • Současný rok je zafixován jako restrukturalizační. 
 • Výhled pro rok 2024 a roky následující tak vychází z nového strategického plánování.
 • Realizace aktivit, které vedou k této predikci, se bude odehrávat převážně v zahraničí.
 • Jako podklady pro údaje sloužila aktuální i plánovaná jednání s partnery, klienty a odběrateli. 
 • Čísla tvoří z velké části prodej technologií,  z menší části pak z doprovodných služeb v rámci vytvořené infrastruktury. 
 • Vyčíslená tržní hodnota Future Farming vychází z poptávek po technologiích a službách, které nabízíme.

Na pozadí běžného provozu probíhá řešení situace

Momentálně proto hledáme silného investičního partnera. Tento krok byl plánovaný až na rok 2025, nicméně je nezbytné napravit způsobené škody, konsolidovat investiční zdroje, snížit zadluženost firmy a přinést další finance na rozvoj produkční infrastruktury.

 • Plánujeme 3 etapy financování, celkově v objemu až 40 milionů € 
  • Od začátku roku probíhají jednání s celkem 12 subjekty, z toho jsme s 9 úspěšně postoupili do dalších kol jednání.
   • fondy (kanadský, rakouský, americký, holandský)
   • private equity investoři (2 v Česku, 1 z Asie)
   • velké investiční sítě (2 z Polska)
  • Na přelomu května a června startuje druhá vlna jednání, kdy oslovíme 60 – 80 financujících subjektů, které se zaměřují přesně na situaci, ve které se Future Farming nachází. 
  • Subjekty jsou převážně ze zahraničí, kde vnímají potřebu našich technologií a jejich výhod daleko intenzivněji. Tento zvýšený zájem pramení z rostoucí poptávky po inovativních a efektivních řešeních, která naše technologie poskytují, a to právě v oblastech udržitelného zemědělství a efektivního využívání zdrojů.
 • Stále se zaměřujeme se na naši hlavní oblast působení, tedy dodávku technologií a stavbu farem
  • klienti: Maďarsko, Španělsko, Polsko, Slovensko Rakousko atd.
 • Navazujeme obchodní kontrakty pro prodej našich technologií v zahraničí (franšízové licence) s cílem vygenerovat dostatečný zisk pro uhrazení závazků, konsolidaci investičních zdrojů a generování dodatečného profitu.
  • Pokročilá jednání probíhají v zemích:
   • Rakousko – partner má zájem o zastoupení prodeje technologií v německy mluvících zemích
   • Rumunsko – partner má zájem o zastoupení prodeje technologií v Rumunsku, Španělsku a Maroku
   • Španělsko – partner má zájem o zastoupení prodeje technologií a investic ve Španělsku a Mexiku
   • Polsko – partner má zájem o zastoupení prodeje technologií a investic
   • Egypt – vládní kontrakt na 5000 ks Community Farm (5 letý kontrakt)
  • První jednání proběhla v zemích:
   • Maďarsko – zájem o farmy a technologie
   • Maroko –  partner má zájem o zastoupení prodeje technologií
   • Rumunsko
  • Naplánovaná první jednání v zemích:
   • Indie – zájem o licenci na prodej technologií

Výhoda přesměrování aktivit:

Výhodou přesunu aktivit a provozu je též i to, že odpadne 90 % administrativní a byrokratické zátěže a všechny získané kapacity budou věnované výhradně na expanzi a zahraniční rozvoj.

V ZAHRANIČÍ JE PO TECHNOLOGIÍCH I KNOW HOW NAŠÍ FIRMY POPTÁVKA A JEDNÁME SE SOUKROMÝMI SUBJEKTY I VEŘEJNÝM SEKTOREM. 

POKUD STÁLE VĚŘÍTE V MYŠLENKU FUTURE FARMING, POMŮŽETE NÁM V SOUČASNÉ DOBĚ DVĚMA ZPŮSOBY:

 • DOPŘEJETE NÁM ČAS, KTERÝ JE TŘEBA NA UZAVŘENÍ SMLUV A DOHOD S VĚTŠÍMI PARTNERY A FONDY
 • STÁLE SE MŮŽETE AKTIVNĚ ZAPOJIT JAKO INVESTOŘI, KTEŘÍ BUDOU MÍT PŘÍMÝ PODÍL NA NAŠÍ EXPANZI DO ZAHRANIČÍ. 

POKUD ZVAŽUJETE DRUHOU VARIANTU, STAČÍ NÁM NAPSAT NA [email protected] A MY SE VÁM OZVEME ZPĚT.

Sdílet článek

Líbí se vám článek? Nepropásněte další

Přihlaste se do občasníku naší aquaponické redakce.

  Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

  Future Farming v médiích

  Myslete globálně, jednejte lokálně

  Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.