3 zásady ochrany plodin na aquaponické farmě

3 zásady ochrany plodin na aquaponické farmě

Každý provozovatel aquaponické farmy ví, že s pěstováním plodin je spojeno riziko výskytu škůdců. A to bez ohledu na to, zda pěstuje plodiny ve skleníku nebo v pěstebních halách pod umělým osvětlením. V čem spočívá ochrana rostlin proti škůdcům?

Co se v článku dozvíte?

 1. Prevence
 2. Mechanická a fyzikální opatření
 3. Biologická ochrana

Většina těchto škůdců (mšice, molice, třásněnky, svilušky, motýli ad.) se dostane na plodiny svépomocí (např. přeletí z nedalekých ovocných stromů otevřenými dveřmi) nebo je do skleníku přenese člověk na sobě, aniž by o tom věděl. Proto je na začátku celého procesu ochrany proti škůdcům na aquaponické farmě důležitá hygiena a dekontaminace před vstupem do pěstebních místností a skleníků. Ale pozor. Důvodem výskytu škodlivých organismů na farmě může být i dodavatel, který nám dodá škůdci kontaminovanou sadbu či sazenice. Dalším viníkem se může stát dopravce, který nedodrží přísné hygienické požadavky na přepravu sazenic. Proto je v každém provozu aquaponické farmy důležité mít připravený plán a řešení.

Prevence

Velice důležitá jsou preventivní opatření. Ta spočívají ve výběru vhodných odolných odrůd, instalaci mechanických bariér, dodržování hygienických opatření a připravené komplexní fytosanitární strategii. Navíc je vhodné provádět pravidelnou vizuální kontrolu – pozorovat každou změnu na plodině (barvu, tvar, vadnutí, skvrny, přítomnost hmyzu). Z kontroly je nutné provést záznam (označí se podezřelá plodina) a sjednat odpovídající řešení. Klíčová je rychlá reakce.

Mechanická a fyzikální opatření

Mezi časté metody mechanického a fyzikálního opatření patří umisťování žlutých a modrých lepových desek, světelných lapačů a vodních pastí. Díky nim můžete snadno škůdce objevit, přesně identifikovat a odhadnout rozsah napadení plodin.

Biologická ochrana

Biologickou ochranou plodin se rozumí regulace škůdců pomocí přirozených nepřátel – predátorů (tzv. parazitoidů). Jedná se o simulaci přírodního prostředí. Důležitými faktory biologické ochrany jsou teplota, vlhkost, sluneční záření, skladovací podmínky a transportní podmínky.

Typickým příkladem biologické ochrany plodin je nasazení parazitoidů – určitého druhu vosičky (Encarsia, Trichogramma), zdravých roztočů nebo dravých ploštic. Patří sem také semiochemikálie (tj. feromonové pasti) a biologický postřik na bázi bakterie Bacillus thuringiensis. K biologické ochraně doporučujeme přikročit až na základě zjištění větší nákazy škodlivými organismy. Biologická ochrana nezanechává rezidua a má nízký dopad na životní prostředí.

O chemické ochraně plodin se příliš zmiňovat nechceme. Pesticidy jsou sice tzv. záchrannou brzdou, ale na aquaponických farmách jsou naprosto nepřípustné! Chemický postřik plodin by totiž kontaminoval živný roztok proudící zpět k rybám a ty by velice rychle zahubil. A poté by aquaponický systém zkolaboval. Chemickou ochranu rostlin lze provádět pouze na hydroponických či venkovních farmách, na kterých chybí chovné nádrže s rybami.

Pokud provozujete aquaponickou nebo hydroponickou farmu, přejeme vám, aby se jí škodlivé organismy obloukem vyhnuly. A pokud už se stane, tak abyste se s nimi rychle a efektivně vypořádali.

Sdílet článek

Líbí se vám článek? Nepropásněte další

Přihlaste se do občasníku naší aquaponické redakce.

  Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

  Future Farming v médiích

  Myslete globálně, jednejte lokálně

  Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.