Future Farming má nové poznatky pro vývoj a efektivní výživu plodin v aquaponii

Future Farming má nové poznatky pro vývoj a efektivní výživu plodin v aquaponii

Ve Future Farming byl nedávno dokončen rozsáhlý výzkum zaměřený na efektivitu příjmu živin z aquaponického živného roztoku. V rámci studie bylo testováno, zda má přídavek mikroorganismů Trichoderma harzianumBacillus mojavensis do akvaponického živného roztoku vliv na příjem živin rostlinami. Výzkum zahrnoval detailní analýzy vody a rostlin, přičemž byly zkoumány klíčové aspekty – tedy živiny v roztocích a nutriční látky ve sklizených rostlinách. Výsledky ukazují mimo jiné na potenciál mikroorganismů při podpoře zdravého růstu a vývoje plodin v rámci aquaponických systémů. Tato studie přináší nové perspektivy pro moderní přístupy k udržitelnému zemědělství a zvýšení účinnosti využívání živin při pěstování plodin.

“Optimalizace výživy rostlin v aquaponii: Vliv Trichodermy harzianumBacilla mojavensis na výnosy salátu a bazalky a stav minerálních látek”. Tak zní celý název vědeckého experimentu Ing. et Ing. Kateřiny Patlokové, vedoucí oddělení Výzkumu a vývoje Future Farming, která na projektu spolupracovala s prof. Ing. Robertem Pokludou, Ph.D., prorektorem Mendelovy univerzity v Brně a vedoucím Ústavu zelinářství a květinářství Zahradnické fakulty (Lednice).

Cílem této odborné studie bylo otestovat vliv živného roztoku s přídavkem mikrobiálního inokula na růst a minerální složení listových salátů odrůd HilbertBarlach a také bazalky pěstovaných na naší výzkumně-produkční farmě v Kalech za pomoci technologie DWC – vertikální řešení.

Uvedené plodiny byly pěstovány ve čtyřech různých variantách živného roztoku:

 1. hydroponickém (hnojivo od firmy Numazon, kontrolní varianta),
 2. aquaponickém, odvozeném z recirkulačního akvakulturního systému (RAS) se pstruhem duhovým,
 3. aquaponickém, ošetřeném Trichodermou harzianum,
 4. aquaponickém, ošetřeném Bacillem mojavensis

Přínos inokulace Trichodermou harzianum se nejvíce projevil u bazalky, kde byl zjištěn výrazně vyšší počet listů (cca o 45 %), vyšší obsah dusičnanů (cca o 36 %) a zvýšený obsah vitaminu C (o 126 %) ve srovnání s aquaponickou variantou bez inokula. Inokulaci Trichodermou harzianum lze tedy doporučit pro pěstování bazalky v podmínkách s omezeným obsahem dusíku. 

Bacillus mojavensis způsobil vyšší míru odběru sodíku a chloridů z živného roztoku (o 243 % a 254 % vyšší ve srovnání s aquaponickým roztokem). To je v aquaponii žádoucí, protože se mohou tyto ionty v roztoku systému hromadit. B. mojavensis dále zvýšil počet listů u všech plodin (o 45 až 83 %) a obsah vitaminu C u bazalky a salátu Hilbert (o 168 % a 45 %) ve srovnání s aquaponickým roztokem. Použitá inokula obou mikrobiálních druhů neměla významný vliv na výnos plodin ani na aktivitu biofiltru. Množství živin v živných roztocích pocházejících z RAS jsou většinou suboptimální nebo ve formě, která je pro rostliny nedostupná; je tedy třeba maximalizovat jejich využití. Tato zjištění mohou pomoci snížit potřebnou úroveň doplňkových minerálních hnojiv v aquaponii.

Odborná studie K. Patlokové byla publikována v angličtině v mezinárodním vědeckém recenzovaném e-časopisu Plants, který vychází online v nakladatelství MDPI. To od roku 1996 podporuje otevřenou výměnu vědeckých informací ve všech formách a napříč všemi obory.

Zde si můžete přečíst celou studii Optimalizace výživy rostlin v aquaponii: Vliv Trichoderma harzianum a Bacillus mojavensis na výnosy salátu a bazalky a stav minerálních látek.

Sdílet článek

Líbí se vám článek? Nepropásněte další

Přihlaste se do občasníku naší aquaponické redakce.

  Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

  Future Farming v médiích

  Myslete globálně, jednejte lokálně

  Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.