Future Farming na veletrhu IPM Essen: Nová partnerství na obzoru

Future Farming na veletrhu IPM Essen: Nová partnerství na obzoru

V lednu 2024 došlo k propojení společností Grow Director a Future Farming za účelem posunout automatizaci aquaponických farem na vyšší úroveň. Počátek spolupráce je výsledkem dvou let trvajícího výběrového řízení na dodavatele hardware a software pro naše farmy a následné strukturované ukládání dat a jejich analýza. Spolu s naším izraelským partnerem plánujeme využít umělou inteligenci k analýze tříletých dat z provozu Future Farming s cílem výrazně optimalizovat celý chod podniku.

Zástupci společnosti Future Farming se zúčastnili veletrhu IPM Essen v Německu. Delegaci naší firmy, kterou tvořil Michal Fojtík (jednatel společnosti), Kateřina Patloková (vedoucí výzkumu a vývoje), Alena Pešková (projektová koordinátorka) a František Havelka (specialista rostlinné výroby), pozvala izraelská firma Grow Director. Diskutovali jsme o možnostech implementace jejich hardwaru a softwaru do našich provozů aquaponických farem a nastavení vzájemné spolupráce. Zástupci firmy Grow Director nám představili své produkty a možnosti jejich propojení s našimi technologickými celky.

Výsledkem jednání je dohoda dvoufázového dodání technologií firmou Grow Director. V první fázi nám budou dodány senzory (hardware i software) pro náš aquaponický hobby set A-shape, což umožní v menším měřítku testování uživatelské přijatelnosti a funkčnosti technologie. Pokud se technologie osvědčí, bude dále instalována ve skleníku č. 3 na farmě v brněnských Heršpicích, což představuje druhou fázi spolupráce.

Zároveň bude probíhat analýza již naměřených dat a jejich zpracování pomocí umělé inteligence, která by měla převzít řízení celých technologických celků našich farem. V průběhu posledních let jsme systematicky a strukturovaně shromáždili obrovské množství informací a dat z fungování aquaponických farem, což nás zařazuje do předních pozic na světové scéně v této oblasti. Současně je to odrazový můstek pro zcela autonomní a standardizované technologické celky, ktere jsou cílem našeho dlouholetého vývoje.

Na veletrhu jsme jednali i s dalšími potenciálně zajímavými partnery. S ohledem na snahu nahradit minerální čedičový substrát za ekologičtější alternativu, jsme vedli jednání s výrobci kokosových substrátů (firma Senarath Lanka Ltd.). Velmi zajímavé možnosti v tomto ohledu nabídla také estonská firma MIKSKAAR, specializující se na výrobu substrátu z dřevního vlákna, které má dle našeho názoru nejvyšší potenciál minerální substrát nahradit. S touto firmou jsme se dohodli na tom, že naše výzkumné oddělení jejich substrát otestuje v našich systémech a případně podáme návrhy, jak jejich produkt upravit pro naši aplikaci. Na výsledky a budoucí spolupráci se velmi těšíme. 

Vedle toho aktivně pracujeme na vývoji pěstebního média z konopného vlákna, které by bylo možné pěstovat přímo v České republice. Informace o tomto vývoji a o našich nových partnerech vám sdělíme v novém článku.

Další důležité setkání se uskutečnilo s firmou Food Autonomy, výrobcem osvětlení pro zahradnické aplikace. Rychlý pokrok ve vývoji pěstebních svítidel totiž vyžaduje pravidelnou aktualizaci vybavení skleníků každý rok. Technologie osvětlení používaná ve skleníku číslo 1 na naší farmě v brněnských Heršpicích, která slouží již pátým rokem, je dnes považována za zastaralou. Nové poznatky v oblasti anatomie a fyziologie rostlin spolu s technologickým pokrokem v oblasti LED zdrojů umožňují využití efektivnějších a modernějších osvětlovacích technologií. Food Autonomy jsme předali své požadavky na osvětlení pro pěstované rostliny a v tuto chvíli čekáme na cenovou nabídku na osvětlení druhé části heršpického skleníku.

Návštěva veletrhu IPM Essen představuje pro Future Farming klíčový okamžik, který otevírá nové možnosti zahraniční spolupráce a může přinést inovace do oblasti moderního zemědělství. Ve Future Farming se nadále zaměřujeme na udržitelnost a efektivitu ve svých provozech a nová partnerství jsou předpokladem k dosažení těchto cílů.

Sdílet článek

Líbí se vám článek? Nepropásněte další

Přihlaste se do občasníku naší aquaponické redakce.

    Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

    Future Farming v médiích

    Myslete globálně, jednejte lokálně

    Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.