Seznam Zprávy opakovaně zamlčuje pozitivní informace o Future Farming

Seznam Zprávy opakovaně zamlčuje pozitivní informace o Future Farming

Dne 20. 9. 2023 publikoval on-line portál SeznamZpravy.cz článek zabývající se naším podnikáním. V článku je naše podnikání vyobrazeno jako prodělečné a podle autora článku se k ekonomickým datům Future Farming údajně nelze dostat. Proti těmto zavádějícím informacím se Future Farming důrazně ohrazuje.

Společnost Future Farming je od roku 2021 v zisku a všechna důležitá ekonomická data obdržela redakce v dokumentu nazvaném FLOW. Redakce navíc byla informována o tom, že zdaleka ne celý projekt je financován prostřednictvím dluhopisů, jak článek naznačuje. 

Abychom zabránili šíření zavádějících informací, manipulaci, poškozování dobrého jména společnosti Future Farming i skupiny GFF, Future Farming nyní tento dokument (FLOW – udržitelné technologie pro budoucnost zemědělství) předkládá široké veřejnosti, aby se mohla seznámit s ekonomickými daty o našem podnikání a udělat si vlastní názor.

Ze zveřejněných dat je možné vyčíst, že Future Farming je ve velmi dobré kondici a trh potravin, na který směřují naše technologie a produkty, patří k nejtradičnějším a nejstabilnějším trhům v dějinách lidstva. Informace o zvýšeném riziku proto považujeme za zcela irelevantní.


Aktualizace ke dni: 25.09.2023

Online portál Seznam Zprávy zveřejnil další článek redaktora Daniela Nováka zabývající se naším podnikáním. Redaktor v něm definitivně potvrdil, že mu nejde o objektivitu a fakta. Ze všech článků je naopak patrná snaha vykreslit podnikání Future Farming v negativním světle za každou cenu a zamlčet veškeré pozitivní zprávy. Články nereflektují dynamický vývoj našeho oboru, odvolávají se na informace staré tři roky a pracují s domněnkami typu když za plotem areálu roste býlí, areál je nefunkční. To vše je v naprostém rozporu s novinářskou etikou i vyváženým zpravodajstvím.

Vzhledem k tomu, že máme omezenou možnost reagovat na tyto manipulace, rozhodli jsme se zveřejnit v plném znění všechny odpovědi, které na začátku září poskytl náš jednatel Martin Podoba panu Novákovi na téma našich farem, které ilustrují redaktorův přístup, zamlčování podstatných částí odpovědí a vytrhování vět z kontextu.

Future Farming komunikuje se všemi zcela otevřeně a transparentně, je průkopníkem na poli pokročilé aquaponie, produkuje čerstvé lokální potraviny bez jakékoliv chemie, plní si veškeré zákonné povinnosti, během tří let od svého založení se stala ziskovou společností, platíme v České republice řádně daně, jsme hrdí na naši zem a reprezentujeme Českou republiku v projektu Smart Cities, a přesto je firma redaktorem neustále šikanována jenom proto, že výstavba nové aquaponické infrastruktury je investičně náročná a část našich projektů financujeme prostřednictvím dluhopisů.

Naši víru v lepší svět a moderní zemědělství produkující čerstvé lokální potraviny potraviny bez jakékoliv chemie a devastace přírody tyto bezprecedentní výpady nemohou ohrozit.

 

Plné znění odpovědí Martina Podoby, čísla odpovídají otázkám položeným na téma farem, tak jak je redaktor položil:

 

Jaká je pozice Future Farming v rámci skupiny GFF?

Společnost Future Farming patří v rámci skupiny GFF mezi 5 klíčových projektů a vede si nad očekávání dobře. Firma za rok 2022 utržila 217,7 milionů korun a před zdaněním vydělala 30,3 milionů korun. Přestože je Future Farming již dva roky v zisku, mnohem podstatnější pro nás je, že firma je skutečným lídrem na poli moderního zemědělství a to nejlepší má stále před sebou. Stavěné farmy jsou opravdové farmy budoucnosti, jak je tento týden nazvala paní redaktorka Jarka Vykoupilová z Českého rozhlasu. Když na naši produkční farmu v Heršpicích zavítají zahraniční experti z oboru moderního zemědělství z nejvyspělejších zemí světa, žasnou, co vše se Future Farming na poli pokročilé aquaponie již podařilo. Na veletrhu v Amsterdamu tento rok zaznívalo, že dalším krokem pro Holandsko je posun od hydroponie k pokročilé aquaponii. Vy sám se zabýváte ekonomickými tématy. Je neuvěřitelné, že se Future Farming za 5 let podařilo začít produkovat levnější potraviny než tradičními konvenčnímu zemědělství za posledních 100 let. A to s minimálním dopadem na životní prostředí. Emeritní profesor Václav Smil, respondent paní redaktorky Kubátové, kterému jste na Seznam Zprávy věnovali velký prostor, v rozhovoru tvrdil, že lidstvo neumí vyrábět potraviny bez tun pesticidů a herbicidů a bez devastace půdy. Future Farming dokazuje, že to jde a že když sir Richard Attenborough mluvil ve své knize Život na planetě o moderním zemědělství jako o správné a nutné cestě k záchraně lidstva, měl stoprocentní pravdu. Takže na Future Farming a na to, co ta firma za pár let dokázala, jsme náležitě pyšní.

Jsou již Heršpice dostavěné na plnou kapacitu? Pokud ne, proč k tomu zatím proti původním předpokladům nedošlo a kdy se tak stane?

Nejsou a důvodem je naše nová progresivní technologie Aztécké zahrady, kterou jsme vyvinuli v minulém roce. Původně jsme předpokládali, že ve všech třech rostlinných blocích budeme využívat technologii A Shape, kterou viděl kolega Horáček při nájezdu prvního bloku v roce 21. Druhý blok měl najet v roce 22. Vše probíhalo podle plánu, jenže před instalací technologií náš výzkum dokončil vývoj Aztécké zahrady a z projektu bylo patrné, že Aztécká zahrada díky vyšší míře automatizace sníží následné provozní náklady i finální koncovou cenu vybraných produktů pro zákazníky. Myslím těch, které jsou vhodnější pro techniku záplavových van. Detaily vám jistě rád poskytne pan Fojtík.

Z pohledu technologií představuje Aztécká zahrada pro moderní zemědělství velký krok kupředu. Využití záplavových van je známé z hydroponie, ale nikdo ho nikdy nepoužil v tak velkém měřítku v aquaponii. Byla to tedy velká výzva, kterou jsme se rozhodli přijmout. Z tohoto důvodu jsme změnili naše původní rozhodnutí a do bloku 2 nasadili Aztéckou zahradu. Výroba a implementace nové technologie, která proběhla v úzké mezinárodní kooperaci, trvala cca 6 měsíců. Náběh a zkušební provoz v Aztécké zahradě proběhl zcela bez problémů a potvrdil míru našich znalostí na poli pokročilé aquaponie.

Dnes jsme ve fází, kdy ve dvou blocích na 6 tisících metrech čtverečních využíváme dvě zcela jedinečné technologie a pečlivě monitorujeme data z obou systémů. Každý z nich je totiž světově unikátní a data z reálného provozu jsou první svého druhu na světě. 

Oba bloky jsou nyní v plném provozu, ale k jejich serióznímu srovnání potřebujeme minimálně 6 až 9 měsíců. Připomínám, že do plného provozu byla Aztécká zahrada uvedena letos 16. května. Během této doby proběhne v obou blocích audit GLOBAL G.A.P., který prověří naše postupy a dokumentace a potvrdí, že obě technologie splňují nejvyšší standardy v oblasti bezpečnosti potravin, udržitelnosti a kvality našich rostlinných produktů.

Po auditu a vyhodnocení všech ostatních dat zvolíme pro nás výhodnější technologii do třetího bloku a zároveň podle zvolené technologie dokončíme Rybí halu, která je ve finální fázi a čeká pouze na náš verdikt. Jak jistě víte, rostlinné a rybí ekosystémy jsou vzájemně propojené, a proto je potřeba mít dopředu jasno o celém technologickém řešení v Heršpicích. 

Abych předešel vaší další otázce, která by jistě přišla, o našem rozhodnutí jsme samozřejmě loni informovali i naše investory a partnery. Z ekonomického hlediska samozřejmě nová funkční technologie Aztécké zahrady zvyšuje hodnotu naší farmy, což naši investoři pochopitelně přivítali.

K vaší poslední otázce. Předpokládáme, že všechny 4 bloky, 3 pěstební a velká rybí hala budou hotové v roce 24. V tu chvíli se stane naše gigafarma v Heršpicích největší farmou využívající pokročilé aquaponie v Evropě.

Pan Procházka vám zašle dvě fotografie našich technologií v bloku A a bloku B, abyste si mohl udělat vizuální představu o rozdílnosti obou systémů.

Šest aktuální emisí (link zde) nese názvy “Heršpice” a “Přerov”. Předpokládám, že tyto názvy odkazují k projektům aquaponických farem. Jak to však jde dohromady s tím, že GFF může použít peníze na cokoliv? Jak mají investoři do dluhopisů zaručeno, že kapitál z dluhopisů půjde právě do aquaponie?

Naši investoři nám svěřují své peníze proto, že je dokážeme nadprůměrně zhodnotit. Když řekneme, že kapitál z dluhopisů půjde do aquaponie, tak se našeho příslibu držíme. Právě kvůli ještě větší transparentnosti jsme naše nejnovější dluhopisové emise nazvali tak, aby už z jejich názvu bylo patrné, kam peníze máme v plánu směřovat. Název Heršpice odkazuje na dostavbu naší brněnské gigafarmy. Slovo gigafarma jsem nyní použil záměrně, protože každá ze čtyř částí farmy by mohla směle soupeřit o titul největší aquaponické farmy v Evropě. Mimochodem technologie Aztécká zahrada, kterou jsme letos nainstalovali do druhého bloku heršpické farmy je ve světě aquaponie něčím zcela mimořádným. Název Přerov” zase odkazuje na náš záměr mít vlastní aquaponickou farmu poblíž Prahy. V Čechách jsme měli podle našich plánů z roku 22 začít s produkcí v létě 24. Vstupem do Rybí zahrady jsme náš plán urychlili o více jak 9 měsíců, což je pro naše investory velmi dobrá zpráva. 

Ještě se zastavím k vaši otázce Jak to však jde dohromady s tím, že GFF může použít peníze na cokoliv?”, kterou považuji za dobrou a také velmi důležitou. Víte, moderní zemědělství je velmi dynamicky se rozvíjející disciplina a věta, kterou jste citoval z našeho prospektu, je tam proto, abychom dokázali na budoucí vývoj velmi rychle reagovat. Vy sami jste před dvěma lety po návštěvě naší farmy v Heršpicích v článku na Seznam Zprávy psali o tom, že se tržby v tomto segmentu pohybují sotva v řádech desítek milionů korun a že návratnost bude obtížná. Vidíte, za pouhé dva roky se pohybuje Future Farming ve zcela jiném řádu. Tento rychlý vývoj bude jistě dále pokračovat. 

Pakliže se v čase objeví nové průkopnické technologie jako je naše Aztécká zahrada, výše zmíněnou větou si neuzavíráme vrátka do nich kapitál získaný z dluhopisů investovat. Je to dobré nejen pro GFF, ale i pro samotné naše investory. Kromě vývoje technologií vnímáme i to, že roste poptávka po udržitelných technologiích na úrovni vlád a jednotlivých zemí. Váš kolega pan Horáček psal nedávno o revolučním přístupu k produkci potravin v Egyptě. Možná vás překvapí, že některé egyptské instituce resp. firmy jsou v přímé komunikaci s Future Farming a mapují možnosti, jak rozšířit udržitelnou produkci potravin po celé zemi. Egypt má rozlohu více než jeden milion kilometrů čtverečních. Je to obrovská země. Třicátá největší na světě, takže je pro ni lokálnost produkce velmi důležitá. Pro nás je to pochopitelně také velmi zajímavé. Při úvodních jednáních padala čísla o miliardových kontraktech, ale tato čísla je třeba brát s rezervou. Já o těch jednáních nerad mluvím, protože z minulých projektů v Africe jsme se poučili, že můžete mít smluv, kolik chcete, ale dokud vše nestojí, tak to zkrátka v Africe neplatí. 

Pojďme ale zpátky do Evropy, kde je trend přechodu k udržitelnosti zemědělství rovněž patrný. Michal Fojtík se na tom s ostatními přednášejícími shodl už na konferenci SDGV4 v Budapešti před 2 roky. To, co se od té doby odehrálo, je, že vlády v našem středoevropském prostoru začaly uvažovat o investičních pobídkách do výstavby moderních farem. V blízké budoucnosti budou možná vlády soupeřit o dodavatele výstavby udržitelných farem stejně jako to dnes vidíme v Automotive. Až se tak stane a přijde finanční pobídka k výstavbě naší gigafarmy kdekoliv, kde nám to bude dávat smysl, pak takové pobídky určitě využijeme, protože ještě zrychlí návratnost investovaného kapitálu. Mohu vás ujistit, že žádný z našich investorů se nebude bránit dřívější výplatě výnosů resp. jistiny jenom proto že se dluhopisová emise jmenovala Heršpice nebo Přerov. Proto je v prospektu věta, že GFF může použít peníze na cokoliv moc důležitá. Rád bych ovšem v této souvislosti zdůraznil větu z úvodu, abyste mě špatně nepochopil. Když řekneme, že kapitál z dluhopisů půjde do aquaponie, tak se našeho příslibu držíme.   

Je v pořádku, že emise nazvaná “Přerov” odkazuje k projektu, v němž dosud nevlastníte ani pozemky?

V souvislosti s mou předchozí odpovědí tady budu stručný. Ano, emise Přerov” odkazuje k projektu první aquaponické farmy Future Farming v Čechách a nazvali jsme ji Přerov”, protože pozemky v Přerově byly první, které jsme získali resp. jsou v procesu nabytí, abych byl zcela přesný.

Kdy mají pozemky v Přerově nad Labem přejít na Future Farming? Jak je to dohodnuté se současným vlastníkem? Je stanovené nějaké datum, kdy se tak má stát?

Ano, samozřejmě. V naší vzájemné smlouvě je stanoveno datum, kdy pozemky přejdou na Future Farming. 

Brání něco tomu, aby Future Farming koupila již nyní? Pokud ne, proč tak neučiníte? Pokud ano, co tomu brání?

Nic tomu nebrání. K převodu dojde po naplnění jednotlivých bodů naší smlouvy. Jejich plnění se řídí jasně daným harmonogramem, který jsme si dohodli v roce 22. Od té doby se nic nezměnilo. Kdyby mělo dojít k nějakým změnám, naše investory a partnery bychom samozřejmě informovali tak, jak máme zvykem u všech větších změn.   

Jak máte pozemky v Přerově nad Labem zajištěné, jestliže v katastru nemovitostí u nich není vyznačeno ani právo stavby? Jak máte zaručeno, že si současný majitel prodej ještě nerozmyslí?

Té otázce moc nerozumím. Jak jsem vám řekl, se současném majitelem jsme se dohodli. Máme řádně uzavřenou smlouvu a nemáme žádný důvod pochybovat o jeho serióznosti. Naopak ZVO Group považujeme za velmi seriózní firmu. Také všechna jednání byla férová a věcná.

Kdy podáte v Přerově nad Labem stavební povolení? Kdo bude stavebníkem? A kdy se tak stane? Budete s tím čekat, až pozemky přejdou na Future Farming?

Ano, budeme čekat, až se staneme majiteli pozemků. To je standardní postup a je to logické.

Bude váš projekt v Přerově nad Labem potřebovat kladné stanovisko v rámci posuzování vlivů stavby na životní prostředí (proces EIA)? Pokud ano, byl již proces EIA zahájen, případně kdy se tak stane?

Omlouvám se, ale další detaily k projektu Přerov vám jistě rád sdělí můj kolega Michal Fojtík, který proces rozšiřování aquaponické infrastruktury sám osobně řídí.

Sdělují Vaši obchodníci zájemcům o dluhopisy, že v Přerově nad Labem zatím příslušné pozemky nevlastníte?

Věřím, že ano. Všem externím partnerům prodávajícím naše investiční produkty jsme oznámili, že jsme se rozhodli koupit areál v Přerově nad Labem. Po dokončení celého procesu dostanou všichni obchodníci od Future Farming informaci, že byl proces dokončen. To je standardní procedura.

Proč v katastru nemovitostí u příslušných pozemků v Přerově nad Labem není zaneseno právo stavby? Jak máte zajištěno, že předmětné nemovitosti skutečně přejdou na Future Farming a kdy se tak stane?

Jak jsem vysvětloval výše, u příslušných pozemků není zaneseno právo stavby, protože se čeká na dokončení celého převodu.

V roce 2021 jste plánovali, že farma v Letonicích bude v provozu od roku 2024. To je příští rok. Stane se tomu tak? Pokud ne, proč?

Už víme, že nestane. Proč, to vám rád vysvětlí  pan Fojtík. Věřím, že produkční výpadek z Letonic, zejména produkci ryb, dokážeme nahradit jinak. Máme na to přibližně rok. Řešením je samozřejmě rozšíření kapacit našich stávajících farem nebo další akvizice jako v případě Rybí zahrady. V každém  případě se budeme fokusovat na projekty, které v tuto chvíli můžeme dokončit dříve než Letonice a budeme z nich mít i dříve  tržby.

Kdy podáte žádost o stavební povolení v Letonicích?

Tuto otázku vám zodpoví pan Fojtík. Já mohu jen obecně říct, že stavba zcela nové aquaponické farmy na zelené louce je náš top projekt, od jehož záměru neustupujeme. Jen jeho příprava trvá déle, než bychom si přáli. Souvisí to se stavem legislativy a s tím, že aktuální předpisy nikdy nepředpokládaly koncentraci rostlinné a živočišné výroby do jednoho celku. V tomto ohledu přepisujeme dějiny.

Proč jste dosud o stavební povolení v Letonicích nepožádali, jestliže projekt připravujete již od roku 2021? Brání tomu něco? Pokud ano, co? Pokud ne, proč jste tak dosud neučinili?

Další detaily k Letonicím vám zodpoví pan Fojtík. 

Má již projekt v Letonicích kladné stanovisko příslušných orgánů v rámci posuzování vlivů stavby na životní prostředí?

Pan Fojtík. 

Vědí držitelé dluhopisů, kam směřuje takto získaný kapitál? Znají strukturu jeho alokace? Pokud se na to investor zeptá, tak mu tyto informace poskytnete?

Naše investory pravidelně informujeme o investičních aktivitách GFF. Naše skupina se od svého vzniku hlásí k zodpovědným podnikatelským subjektům v České k republice. Se znepokojením sledujeme některé nekalé praktiky na trhu a krachy některých firem. I přes některé excesy ale většina dluhopisového trhu funguje dobře. V poslední době v našem odvětví narůstá šíření hoaxů, pomluv a ničím nepodložených tvrzení typu co by kdyby. Bojují s tím více méně všechny velké investiční skupiny. I ty úplně největší. Baví mě, jak “čítankoví” investoři radí panu Komárkovi nebo panu Křetínskému nebo J&T bance, jak podnikat. Jediný způsob, jak mohou investiční společnosti těmto nesmyslům čelit, je mít zodpovědný přístup ke svěřeným finančním prostředkům, klást důraz na etiku podnikání a uplatňovat princip Win Win. Ve finále se nakonec lidé vždy dozví pravdu. 

Princip Win Win je pro nás v GFF zcela zásadní. Vede totiž k opakovanému byznysu. Opakovaný byznys je klíčem k trvalému úspěchu a dlouhodobé prosperitě každé firmy. Pokud jedna strana ze spolupráce profituje a druhá na ni naopak prodělává, nebo je rozložení zisku z obchodu nevyrovnané, je jasné, že o opakovaný byznys ztrácí druhá strana zájem. Podívejte se například na výsledky českých bank. Každoročně vydělávají desítky a desítky miliard a jejich klienti z této vysoké profitability těží jen minimálně. Dobře je to vidět na tisícovkách nešťastných českých domácností, které dnes drtí výše hypotečních úroků. Jedná se o princip Win Win? Podle mě ani náhodou. Banky přenesly veškerá podnikatelská rizika na klienty a samy, obrazně řečeno, vydělávají dvojnásobek. 

Pochopitelně, že se to většině klientů nelíbí a hledají způsoby, jak zhodnotit své peníze lépe. To je přirozené. My v GFF svým klientům nabízíme jiný přístup. Snažíme se vždy najít rovnováhu a výhody pro všechny účastníky obchodu. Preferujeme princip Win Win, který zdůrazňuje důležitost spolupráce, vzájemného respektu a hledání řešení, která přinášejí prospěch všem zainteresovaným stranám a vedou k udržitelným a dlouhodobě prosperujícím vztahům. V hledání a dosahování vzájemně prospěšného řešení pro všechny zúčastněné vidíme novou lepší budoucnost celého finančního sektoru. Mimochodem, víte, že princip Win Win stál u zrodu myšlenky cirkulární ekonomiky, na kterou přecházejí všechny vyspělé země? 

Samozřejmě, že nalézt správnou rovnováhu není vždy snadné, ale dosavadní fungování GFF ukazuje, že tento přístup je nejen možný, ale i potřebný. Pan Dočekal z Dluhopisáře se před nedávnem podivoval, jak je možné, že GFF se těší tak obrovské důvěře svých partnerů a klientů. Odpověď spočívá právě v aplikaci Win Win filosofie. Vše je  o důvěře, komunikaci, respektu, spolupráci a otevřenosti k novým možnostem. Nechci říkat, že neděláme chyby. Chybovat je lidské, ale důležité je se z těchto chyb poučit, aby váš příští projekt byl ještě lepší. Tento princip aplikujeme do všech oblastí života GFF, jako jsou osobní vztahy, obchodní jednání, pracovní prostředí, nebo investiční strategie. 

Výsledkem Win Win přístupu byl například i plánovaný kapitálový vstup Future Farming  do Rybí zahrady, ke kterému došlo tento týden a díky kterému Future Farming skokově navýší svou produkci. Věříme, že spolupráce v rámci sektoru i napříč sektory nás dokáže posouvat dále rychleji. Všichni lidé ze světa financí ví, že za Rybí zahradou stojí Meriton z investiční skupiny Miton, takže nové partnerství má pro nás přesah i do obchodní roviny. 

To, co naopak v GFF (i FF pozn.autora..) nemáme rádi, jsou konflikty. Konflikty bývají stresové a okrádají nás o to nejcennější, co máme. O čas. Vymýšlení a tvoření nových věcí nás baví a naplňuje mnohem více. Je to mnohem produktivnější než trávit čas s našimi právníky. To však neznamená, že se by se GFF (i FF pozn.autora..) neuměla bránit. Když je potřeba, dokážeme jednat pěkně tvrdě. 

Sdílet článek

Líbí se vám článek? Nepropásněte další

Přihlaste se do občasníku naší aquaponické redakce.

    Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

    Future Farming v médiích

    Myslete globálně, jednejte lokálně

    Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.