Memorandum o spolupráci s Veterinární univerzitou Brno

Memorandum o spolupráci s Veterinární univerzitou Brno

Future Farming a Veterinární univerzita Brno – Fakulta veterinární hygieny a ekologie podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci, které se zaměřuje na přípravu studentů FVHE pro praxi. Tato spolupráce představuje významný krok směrem k posílení vzdělávacího procesu a připravenosti studentů pro budoucí profesní výzvy v oblasti veterinární hygieny a ekologie.

Memorandum mezi společností Future Farming a Fakultou veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno (FVHE) představuje důležitý krok v rozvoji vzájemné spolupráce a propojení teorie s praxí. Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím různých aktivit, které umožní studentům FVHE získat praktické zkušenosti v oblastech, které mají přímou aplikaci v reálném světě.

Jedním z hlavních cílů této spolupráce je možné využití studentů k přípravě HACCP systému. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je systém, který se zaměřuje na identifikaci, hodnocení a kontrolu rizik spojených s potravinářskou výrobou. Studenti budou mít možnost získat praktické zkušenosti a přispět k implementaci tohoto systému.

Dalším důležitým tématem spolupráce je prevence a řešení nemocí ryb. Společnost Future Farming přinese své odborné znalosti a zkušenosti v této oblasti, a spolu s FVHE budou hledat efektivní řešení a preventivní opatření, která pomohou chránit ryby před různými nemocemi.

Mikrobiologické rozbory jsou dalším důležitým prvkem této spolupráce. Oddělení Výzkum a Vývoj Future Farming může poskytnout svoji laboratoř a výzkumní pracovníci budou spolupracovat se studenty při provádění mikrobiologických analýz. To umožní studentům získat praktické dovednosti v oblasti analýzy mikroorganismů a zabezpečení kvality potravin.

Vzájemná spolupráce by mohla vést také k zavedení nového bakalářského oboru, který bude zaměřen na moderní metody v zemědělství a chovu zvířat. Studenti by tak měli příležitost získat specializované vzdělání a připravit se na nové trendy a výzvy v oblasti moderního zemědělství 4.0.

Posledním aspektem této spolupráce jsou praxe a exkurze studentů na aquaponických farmách. Future Farming může poskytnout své farmy jako výukové prostředí, kde studenti budou mít možnost aplikovat své znalosti a zkušenosti získané během studia. To umožní studentům lepší porozumění praxi a prostředí, ve kterém budou pracovat po absolvování.

Těšíme se na úspěšnou spolupráci s Fakultou veterinární hygieny a ekologie.

Sdílet článek

Líbí se vám článek? Nepropásněte další

Přihlaste se do občasníku naší aquaponické redakce.

    Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

    Future Farming v médiích

    Myslete globálně, jednejte lokálně

    Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.