Memorandum s Ústavom molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied

Memorandum s Ústavom molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied

Navázání úzké spolupráce s významným vědeckým ústavem je vždy známkou velkého úspěchu a potvrzením toho, že vývoj kráčí správným směrem. Proto je podepsání memoranda o vzájemné spolupráci mezi společností Future Farming a Ústavom molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied důležitým mezníkem pro další rozvoj komerční aquaponie.

Využití aquaponie ve všech směrech

Memorandum s Ústavom molekulárnej biológie SAV, podepsané 11. dubna 2022 v Bratislavě, znamená start vzájemně prospěšné spolupráce, která bude spočívat v prohloubení výzkumu v aquaponické produkci potravin a potravních doplňků. Důraz bude kladen na zavádění nových metod i využívání nových organismů pro aquaponii. To vše se bude dít při vzájemném sdílení a rozvíjení informací. Cílem je pak mimo jiné hledání nejvýhodnějších a nejefektivnějších cest k provozování aquaponických farem, ze kterých vystupují již nyní produkty ve vysoké kvalitě a výživové hodnotě.

Nemalým záměrem s obrovským potenciálem je i snaha získat nové látky vhodné k využití ve farmacii nebo kosmetickém průmyslu. Budeme rozvíjet společné projekty vedoucí k novým technologiím s využitím nových testovaných organismů produkujících speciální látky s vysokou bio-aktivitou.

Cílená informovanost

Součástí kooperace bude i tolik potřebná vzdělávací činnost spojená s aquaponickými technologiemi – společné pořádání seminářů, workshopů a jiných setkání významných odborníků i široké veřejnosti na danou problematiku.

Sdílet článek

Líbí se vám článek? Nepropásněte další

Přihlaste se do občasníku naší aquaponické redakce.

    Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

    Future Farming v médiích

    Myslete globálně, jednejte lokálně

    Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.