Pokusy s plazmovou vodou a rostlinami ve spolupráci s Masarykovou univerzitou

Pokusy s plazmovou vodou a rostlinami ve spolupráci s Masarykovou univerzitou

V médiích často citovaný přelomový vynález brněnských výzkumníků by měl mít schopnost odstraňovat z vody mimo jiné patogenní mikroorganismy. Patentovaná technologie CaviPlasma pracuje s plazmovou vodou a v testech dosahuje mimořádných výsledků. Jaké může mít využití pro aquaponii? Možná, že významné.

Potenciál má tato technologie velký, jeden z mnoha průběžných pozitivních výsledků je například schopnost odstraňovat z vody patogenní mikroorganismy. Za účelem zodpovězení otázky, zdali má technologie plazmové úpravy vody aplikační potenciál i v prostředí aquaponických farem a jaké jsou možné přínosy, se vědci z Masarykovy univerzity rozhodli využít kapacit Future Farming. 

Naše aquaponická farma v Kalech se zabývá nejen samotnou produkcí, ale i výzkumem a vývojem v oboru. Aktuálně je náš tříčlenný výzkumný tým pod vedením Ing. Miroslava Fojtíka zapojen do spolupráce s Masarykovou univerzitou, která zde řešila část výzkumného projektu ověřujícího potenciál plazmatem upravené vody pro uzavřené systémy typu aquaponie. 

Tzv. plazmatem upravená voda (PUV) je pro své specifické vlastnosti předmětem výzkumu mnoha výzkumných týmu po celém světě. Podrobnější vysvětlení toho, jak technologie funguje, si můžete poslechnout např. v pořadu Dobré ráno České televize. Jedním z perspektivních témat výzkumu PUV je právě její vliv na rostliny. PUV by mohla pozitivně ovlivnit růst rostlin pomocí redukce řas a jiných mikroorganismů, které odebírají rostlinám potřebné živiny. 

Při plazmové úpravě vody vzniká malé množství peroxidu vodíku, který má, společně s dalšími produkty plazmové úpravy, biocidní účinky i na patogeny přítomné ve vodě. PUV tak může současně působit i na patogeny a parazity ryb a potenciál jejího využití na našich aquaponických farmách je tedy nejen v rostlinné, ale současně i živočišné části produkce.

Plazmový generátor umožňuje pohled do reakční komory, kde se samotný proces plazmové úpravy odehrává.

Nově vybudované kapacity Future Farming na farmě v Kalech poskytly vědcům z Masarykovy univerzity pod vedením dr. Jana Čecha zázemí pro cílené ověření aplikace PUV v prostředí blízkém reálné zemědělské produkci. Bylo tak možné provést pěstební zkoušky pro hodnocení reakce rostlin na PUV a možných změn obsahu sledovaných látek v takto ovlivněných rostlinách. V kontrolovaném pěstebním prostředí bylo možné hodnotit potenciál aplikace PUV nezávisle na počasí, či jiných vnějších podmínkách a bylo možné tyto testy provádět kontrolovaně a opakovaně, a to v podmínkách velmi blízkých reálné zemědělské produkci. 

Technologie plazmové úpravy vody však nemá potenciál uplatnění pouze v moderním zemědělství – aquaponii. Tým akademiků z Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Botanického ústavu AV ČR rozvíjí její uplatnění v procesu čištění odpadních vod a dalších odvětvích, např. ve farmacii, stavebnictví nebo lázeňství.

Sdílet článek

Líbí se vám článek? Nepropásněte další

Přihlaste se do občasníku naší aquaponické redakce.

    Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

    Future Farming v médiích

    Myslete globálně, jednejte lokálně

    Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.