S CzechGlobe zkoumáme vliv LED osvětlení na kvalitu sazenic listového salátu

S CzechGlobe zkoumáme vliv LED osvětlení na kvalitu sazenic listového salátu

Spojili jsme síly s brněnským Ústavem výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe) a věnovali se vlivu LED osvětlení na kvalitu sazenic listového salátu. Cenné poznatky nám umožní produkovat vlastní sazenice listové zeleniny nejvyšší kvality.

Provozovatelé aquaponických farem si mohou zajistit kvalitní sazenice rostlin buď od prověřených dodavatelů, nebo si je ze semen vypěstovat vlastními silami. Naše společnost plánuje do budoucna produkovat ve vnitřních pěstebních prostorách vlastní sazenice listové zeleniny nejvyšší kvality, a proto jsme navázali spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny Akademie věd ČR. „V září jsme v prostorách CzechGlobe zahájili společný experiment, který se věnoval vlivu spektrálního složení a délky osvitu LED osvětlení na vitalitu, hmotnost a velikost kořenových balů sazenic listového salátu v období prvních třiceti dnů od výsevu. K experimentu jsme měli k dispozici špičkové fytotrony a vyhodnocovací techniku,“ uvádí Miroslav Fojtík, vedoucí vývoje a výzkumu společnosti Future Farming.


Co je fytotron?


Fytotron je uzavřený klimatizovaný prostor pro hlubší výzkum růstu a vývoje rostlin. Umožňuje řídit množství světla, teplotu i vlhkost prostředí.


Při přípravě experimentu i jeho samotné realizaci jsme spolupracovali s řadou předních odborníků: především panem profesorem Robertem Pokludou ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, panem doktorem Karlem Klemem z CzechGlobe a Lubomírem Šlégerem ze společnosti Reprosam, který je našim dodavatelem semen a sazenic. Miroslav Fojtík k tomu dodává: „Naše velké poděkování patří všem odborníkům, kteří s námi na experimentu spolupracovali, a rovněž spolupracovníkům z farmy Kaly.“


Výsev salátů


K výsevu 720 kusů špičkových semen salátů od firmy Rijk Zwaan jsme využili sterilní grodanové kostky o rozměrech 25×25 milimetrů. K dispozici jsme měli celkem šest odrůd semen, a to Limeira, Lugano, Lozano, Cousteau, Tralex a Caravel. 


Výsev salátů do sterilních grodanových kostekPopisek: Zleva Bc. Patrik Schreiber (stážista Mendelovy univerzity) Ing. Miroslav Fojtík, Ing. Nikolas Balog (Mendelova univerzita)


Umístění sazenic do fytotronů


Jednotlivé odrůdy salátů jsme umístili do šesti samostatných fytotronů, které zaručují udržení stabilních podmínek – teploty vzduchu, vlhkosti a obsahu oxidu uhličitého. Program automaticky řídil čas osvitu a spektrální složení světla.


V každém ze šesti fytotronů byly dvě sady shodných sazenicPopisek: Celkem jsme využili šest fytotronů


Přemístění salátů do hydroponického systému


Po naklíčení jsme čtrnáctidenní semenáče umístili do hydroponického systému s přesně definovanými parametry hodnoty Ph a vodivosti živného roztoku. Ve všech šesti fytotronech byly stejné parametry teploty vzduchu, vlhkosti a oxidu uhličitého. Rozdílné byly světelné podmínky (pozn. doba osvícení, parametry světla). V každém fytotronu byla jedna sazenice ošetřována kořenovým stimulátorem. 


Hydroponický systém – 14. den experimentuHydroponický systém – 30. den experimentuVýsledky experimentu


Získaná data jsme podrobili důkladné analýze. U části sazenic jsme rovněž provedli scany kořenových systémů a také jsme sledovali váhy sazenic, obsah sušiny, obsah flavonoidů a chlorofylu.


Část sazenic jsme po ukončení experimentu umístili do aquaponické farmy v brněnských Dolních Heršpicích, kde budou dále sledovány až do úplné zralosti.  Výsledky tohoto výzkumu v oblastech doby osvitu, úrovně UV A a B spektra a vlivu osvitu na kořenové systémy a nutriční hodnoty budeme aplikovat v indoorových průmyslových aplikacích.

Sdílet článek

Líbí se vám článek? Nepropásněte další

Přihlaste se do občasníku naší aquaponické redakce.

    Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

    Future Farming v médiích

    Myslete globálně, jednejte lokálně

    Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.