Student ukončil stáž na farmě projektem o odpadovém hospodářství

Student ukončil stáž na farmě projektem o odpadovém hospodářství

Student Matej Zámečník, absolvent Univerzity Komenského v Bratislavě a nynější student Masarykovy Univerzity v Brně, úspěšně absolvoval měsíční praxi na vědecko-výzkumné a produkční aquaponické farmě v Kalech. Během svého pobytu prokázal vynikající znalosti a dovednosti v oblasti moderního zemědělství. Matej se zapojil do různých činností na farmě a navrhl inovativní řešení pro zlepšení odpadového hospodářství, včetně využití okřehku. Jeho práce přinesla cenné poznatky a návrhy pro farmu a ukázala jeho spolehlivost, iniciativu a týmového ducha. Matej nyní pokračuje ve spolupráci s firmou na oddělení Výzkum a vývoj. Věříme, že jeho nadšení a zápal pro učení přispějí k dalšímu rozvoji moderního zemědělství a udržitelného rozvoje.

V srpnu jsme na vědecko-výzkumné a produkční aquaponické farmě v Kalech přijali studenta na měsíční praxi. Praxi úspěšně absolvoval Matej Zámečník, student z Univerzity Komenského v Bratislavě – Přírodovědecká fakulta (obor Molekulární biologie), který nyní pokračuje ve studiu na Masarykově Univerzitě v Brně (obor Experimentální biologie rostlin).

Matej během své měsíční praxe prokázal vysokou úroveň znalostí, dovedností a zájmů o inovativní a udržitelné zemědělské postupy – pokročilou aquaponii, hydroponii a RAS. Získal komplexní pohled na firmu Future Farming a vyzkoušel si tzv. job rotation – činnost ve všech částech dvou produkčních aquaponických farem Future FarmingNejprve si vyzkoušel výpomoc na rostlinné i rybí části na aquaponických farmách v brněnských Heršpicích a Kalech, následně vypomáhal se spektrofotometrickým měřením na oddělení Výzkumu o vývoji v Kalech. Jeden den strávil také ve foodtrucku Farmia Food.

Matej vypracoval a odprezentoval vedení firmy projekt týkající se vylepšení odpadového hospodářství na farmě v Kalech. Ve svém výzkumném projektu využil vodní rostlinu – okřehek k otestování její schopnosti retence amoniaku z odpadní vody. Amoniak je jako odpadní produkt bílkovinného rozpadu ve své neionizované formě pro ryby toxický, čímž znemožňuje opětovné použití celkové odpadní vody v aquaponickém systému. Matej v rámci experimentu úspěšně potvrdil schopnosti okřehku vstřebat téměř veškerý amoniak z odpadní vody tvořené chovem pstruha na farmě Kaly v laboratorních podmínkách.

Výsledkem projektu bylo kromě úspěšné realizace experimentu i předložení vstupních údajů a tvorba ideového návrhu systému na využití odpadní vody z RAS systému využitím okřehku. Matej navrhl několik dalších potencionálních využití okřehku v rámci aquaponické farmy.

Přístup Mateje a pracovní nasazení byly vynikající a jeho práce přinesla cenné poznatky a návrhy pro optimalizaci a zvýšení trvalé udržitelnosti našich provozních procesů. Během praxe se Matej ukázal jako spolehlivý, iniciativní a týmově orientovaný jedinec, který je schopen efektivně komunikovat a spolupracovat s kolegy. Jeho nadšení a zápal pro učení přispěly k pozitivní atmosféře v naší organizaci.

Za absolvovanou praxi byl Matejovi předán certifikát, kterým dáváme najevo naše uznání za úspěšné dokončení praxe a projektu a věříme, že Matej bude i nadále pokračovat v rozvoji svých znalostí a dovedností v oblasti moderního zemědělství a udržitelného rozvoje. 

Od 26. září nastoupil Matej na částečný úvazek (při svém studiu) na aquaponickou farmu v Kalech na odd. Výzkum a vývoj. Těšíme se na spolupráci.

Sdílet článek

Líbí se vám článek? Nepropásněte další

Přihlaste se do občasníku naší aquaponické redakce.

    Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

    Future Farming v médiích

    Myslete globálně, jednejte lokálně

    Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.