Vliv světla na tvorbu biomasy, antioxidantů a zbarvení rostlin

Vliv světla na tvorbu biomasy, antioxidantů a zbarvení rostlin

Spolupráce Future Farming s Ústavem výzkumu globální změny Akademie věd ČR, známým též jako CzechGlobe, pokračuje a nepřestává sklízet nové ovoce v podobě cenných poznatků a dat.

Nový experiment přímo v laboratořích CzechGlobe

Na začátku letošního roku jsme zahájili nový experiment přímo v laboratořích CzechGlobe v Brně. Oddělení laboratoře ekologické fyziologie rostlin v čele s Ing. Karlem Klemem, PhD. poskytlo prostory fytotronů (neboli růstových komor představujících uzavřený prostor s možností plné úpravy klimatu a osvětlení) a naše aquaponická farma v Kalech u Brna poskytla materiál (saláty, bylinky) a také zajišťovala pravidelnou údržbu celého systému. Předmětem experimentu byl vliv různých vlnových délek světla (zjednodušeně řečeno různého barevného složení) na tvorbu biomasy, obsah antioxidantů a vybarvení salátů a bazalky. Jako přidaný faktor jsme zkoušeli také podpůrný prostředek pro růst rostlin organického původu, dále značený jako „En“. 

Již v průběhu růstu rostlin bylo možné pozorovat značné rozdíly v morfologii (tvaru), velikosti a barvě salátů i bazalky. Po sklizni jsme měřili obsah tzv. sekundárních metabolitů, které mimo jiné způsobují vybarvení rostlin. Schopnost vybarvení je důležitá z hlediska naplnění estetického potenciálu především u červených odrůd. Červená barviva (antokyany) jsou navíc díky antioxidačním schopnostem zdravotně prospěšná i lidskému tělu.

Vliv UV a pomocného přípravku na tvorbu barviv salátu

Z grafu lze vyčíst, že největší obsah barviv se v případě flavonoidů i antokyanů vyskytoval u jedné z variant využívajících UV bez přidání „En“ (označen jako UV 1 + ∅).Dále jsme kvantifikovali účinnost fotosyntetické účinnosti rostlin, přičemž se získaná data dají považovat za ukazatele zdraví dané rostliny. A v neposlední řadě jsme měřili i váhu salátů a bazalky z každého fytotronu, která jako parametr zajímá každého komerčního pěstitele. Nejlepší výsledky v této kategorii měly saláty pěstované pod osvětlením s přidaným FAR zářením, tedy zářením na pomezí viditelného červeného a infračerveného světla.

Saláty nabývaly na váze nejvíce zpravidla při zvýšeném FAR záření.

Získaná data jsou dalším cenným know-how Future Farming. Naše oddělení Výzkum a vývoj pod dohledem Ing. Miroslava Fojtíka výsledky experimentů a výzkumů implementuje do stávajících i budoucích aquaponických farem Future Farming. Vzorky rostlin z tohoto experimentu byly uloženy do kapalného dusíku pro další analýzy zejména zdravotně prospěšných antioxidantů. 

Na experimentu se podílel také náš vědecký pracovník Ing. Petr Botek. Sklizeň včetně měření výsledků celého experimentu se nám podařilo zvládnout díky pomoci skvělého týmu z CzechGlobe, který tvořily laborantky Mgr. Barbora Veselá, PhD. a Mgr. Hana Findurová. Tímto jim děkujeme za odbornou pomoc a věnovaný čas. Těšíme se na další spolupráci.

Sdílet článek

Líbí se vám článek? Nepropásněte další

Přihlaste se do občasníku naší aquaponické redakce.

    Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

    Future Farming v médiích

    Myslete globálně, jednejte lokálně

    Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.