Výzkum a vývoj Future Farming přináší významné poznatky i fakta

Výzkum a vývoj Future Farming přináší významné poznatky i fakta

Oddělení Výzkum a vývoj Future Farming bylo vytvořeno za účelem získávání poznatků v oblasti pokročilé aquaponie, hydroponierecirkulačních akvakulturních systémů (RAS). Výzkumné středisko úzce a dlouhodobě spolupracuje s řadou prestižních českých univerzit, vědeckými pracovišti a institucemi. Poznatky z výzkumů a spolupráce jsou okamžitě implementovány do všech produkčních farem Future Farming, potažmo i do dceřiných společností Future Farming. Úkolem tohoto oddělení je také přicházet s inovativními návrhy, které povedou ke snižování provozních nákladů farem a naprosté soběstačnosti v rostlinné i rybí produkci.

Výzkumný tým tvoří vedoucí oddělení Ing. Miroslav Fojtík, který vede intenzivní výzkumy a pokusy na výzkumně-produkční aquaponické farmě v Kalech. Je zodpovědný za optimální nastavení a zajištění chodu kontrolovaného prostředí – zejména rostlinné části farmy, dále má na starosti spolupráci s univerzitami a institucemi v rámci výzkumu a vývoje a organizuje studenty vysokých škol při jejich výkonu odborné praxe na farmách. Výsledkem jeho vědeckých a tvůrčích aktivit je publikační činnost – tvorba studií a odborných článků.

Součástí výzkumného týmu jsou dva vědečtí výzkumníci Ing. Petr Botek, PhD. a Ing. et Ing. Kateřina Patloková, kteří se zaměřují na možnosti utilizace zdrojů farmy, optimalizaci produkce listové zeleniny a také vodohospodářství na farmě. Kromě toho se zabývají pěstováním microgreens – optimalizace a způsob urychlení produkce, testování nových metod produkce, růstových regulátorů a bioagentů. V neposlední řadě provádí rešeršní činnost z cizojazyčných zdrojů k problematice aquaponických farem.

Moderní vybavení laboratoře na farmě v Kalech a rozsáhlý vědecko-výzkumný potenciál ji předurčují k výchově špičkových odborníků pro aquaponickou praxi a spolupráci s různými institucemi na vysoké úrovni.

Aktivity výzkumného oddělení Future Farming:

 • Hodnocení potenciálu organického odpadu farmy pro využití v energetice
 • Využití odpadní vody k pěstování okřehku a produkci řas
 • Využití okřehku jako krmiva pro ryby a doplněk krmných směsí pro hospodářská zvířata (výběr perspektivních odrůd okřehku podle nutričních hodnot)
 • Optimalizace rybího krmiva za účelem minimalizace potřeby upravovat pěstební roztok
 • Možnost využití produkce hmyzu jako doplněk krmiva pro ryby
 • Návrh metodiky pěstování microgreens v BIO kvalitě
 • Možnost využití CO2 z biofiltrů ke zvýšení růstového potenciálu listové zeleniny
 • Optimalizace barevného spektra LED osvětlení pro různé druhy rostlin
 • Rešeršní činnost – komplexní linky s vazbou na aquaponii

Spolupracující univerzity a instituce:

 • Akademie věd ČR – CzechGlobe, Brno
 • Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava
 • Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Lednice
 • Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vod, České Budějovice
 • Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Sdílet článek

Líbí se vám článek? Nepropásněte další

Přihlaste se do občasníku naší aquaponické redakce.

  Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

  Future Farming v médiích

  Myslete globálně, jednejte lokálně

  Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.