Zemědělská půda v ohrožení. Známe důvody i řešení

Zemědělská půda v ohrožení. Známe důvody i řešení

Dnešní den, 5. prosince, oslavujeme Světový den půdy, což připomíná naléhavost zachování naší cenné zemědělské půdy. Podívejme se společně na aktuální výzvy, kterým naše zemědělská půda čelí, a jaká můžeme přijmout opatření k její udržitelné ochraně.

Konvenční zemědělství ve své současné podobě není dlouhodobě udržitelné. Soustředí se sice na maximální produkci, což se na první pohled zdá správné, ale je tady i druhá strana mince, a to bezohledné zvyšování výnosů na úkor přírody. Uvádí se, že denně ubyde 25 hektarů zemědělské půdy. Pro představu je to zhruba 40 fotbalových hřišť. A tímto tempem je spočítáno, že za zhruba 800 let absolutně zmizí zemědělská půda v České republice. Např. v sousedním Německu je tempo ještě rychlejší – tam nebude žádná zemědělská půda už za 300 let. Jaký dopad má takové hospodaření na naši budoucnost? Jedná se o dlouhodobý problém, který se konečně začíná řešit ve větším měřítku. 

Půda jako nedostatkové „zboží“

Půda, to je základní výbava tradičního zemědělství. Bez ní nebude žádná rostlinná a v podstatě ani živočišná produkce. Proto by půda měla být v dobré kondici a měl by jí být dostatek. Ale bohužel tomu tak není.

Nejde o žádnou novinku, stav zemědělské půdy řeší odborníci již několik desetiletí, ale je důležité, aby se tyto informace dostávaly i mezi laickou veřejnost. Pojďme si tedy shrnout, jak na tom orná půda v ČR je.

Nedostatek půdy se prohlubuje

Podle tzv. Zelené zprávy došlo v roce 2019 v ČR k úbytku orné půdy o 10 468 ha, což je výrazné zvýšení oproti roku předchozímu. Ornice mizí především kvůli nové výstavbě, a to jak obytné, tak průmyslové. Městské aglomerace se zvětšují a zvětšují, a to samozřejmě na úkor půdy. 

Druhým důvodem k úbytku je vodní eroze, jež u nás ohrožuje až 60 % zemědělské půdy. Náš stát sice přijal k 1. červenci 2021 protierozní vyhlášku, která má přispět k ochraně nejcennější zemědělské komodity, otázkou však zůstává, zda budou její účinky dostačující a jestli se dostaví včas.

Kontaminace půdy narůstá

V říjnu 2021 upozornil zemědělec Daniel Pitek na fakt, že státy s menší půdní základnou se k ní chovají daleko lépe. V České republice se na pole nedodává organická hmota, ale průmyslová hnojiva ve velkém, čímž dochází k degradaci kvalitní půdy.

„Klesá nám biodiverzita a naše půda zadrží jen asi 50 procent potřebné vody,“ uvedl dále Pitek. 

Půdu ničí také škůdci, se kterými zemědělci bojují – jak jinak – za použití chemie. Stejným způsobem likvidují i plevel. Dostáváme se tak do začarovaného kruhu.

Konvenční zemědělství nemyslí na budoucnost

Půda je neobnovitelný zdroj, proto se konvenční zemědělství z ní snaží vytěžit co nejvíce. Díky technologickému vývoji je to stále snazší a snazší, ale děje se to na úkor kvality a bezpečnosti potravin a bez respektu k přírodě. Obojí už se nám začíná vracet například v podobě nárůstu potravinových alergií a zhoršení životního prostředí.

Když k tomu všemu přičtete nákladné obhospodařování s nutností vysokých státních dotací, o udržitelnosti nemůže být řeč.

Řešení budoucnosti je k dispozici již teď

Řešení je jediné – přejít na ekologické zemědělství a různé jeho alternativy. Zavést procesy, které obezřetně využívají přírodní zdroje (včetně půdy) a produkují zdravé potraviny bez chemie. V poslední době se v EU zvýšil počet zemí a organizací, které podporují taková řešení. Jednou z nich je naše společnost Future Farming, zabývající se pokročilou aquaponií, hydroponií a RAS.

Aquaponie je:

Aquaponie je ve své podstatě jednoduchá. Ryby poskytují přírodní hnojivo rostlinám a rostliny čistí vodu rybám. Není potřeba půda, nepoužívá se žádná agrochemie. Produkci neohrožují žádní škůdci ani plevel. Výsledkem jsou zdravé, nutričně hodnotné a velmi chutné plodiny a ryby.

Aquaponický systém není nijak závislý na počasí a klimatických podmínkách a jediné, co potřebuje, je prostor a přívod elektrického proudu. Aquaponické pěstování dokáže ušetřit ve srovnání s konvenčním zemědělstvím:

 • až 95 % vody
 • až třičtvrtě % energie
 • až polovinu stráveného času pracemi

O prostoru ani nemluvě. Farma o rozloze 1 000 m² může vyprodukovat stejné množství ryb jako 20 hektarů rybníků a 18 000 m² polního pěstování zeleniny. Navíc může stát i na kontaminované půdě, protože rostliny se pěstují vertikálně. 

Ekologické pěstování je v současné době důležitým tématem po celém světě a poptávka po biopotravinách se zvyšuje. Ve Future Farming jsme hrdí na to, že můžeme svým dílem přispět k rostoucí snaze o udržitelný rozvoj a zdravější budoucnost. 

Podílejte se na lepší budoucnosti s námi. Pro začátek třeba zakoupením aquaponických produktů.

Sdílet článek

Líbí se vám článek? Nepropásněte další

Přihlaste se do občasníku naší aquaponické redakce.

  Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

  Future Farming v médiích

  Myslete globálně, jednejte lokálně

  Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.