Co vedlo Future Farming k vlastnímu pěstování sazenic

Co vedlo Future Farming k vlastnímu pěstování sazenic

Jedním z našich nejúspěšnějších výzkumných projektů byl výzkum produkce sazenic, který nám pomohl v létě roku 2021 odstartovat na farmě Kaly vlastní produkci sazenic pro naše produkční farmy. Tento krok byl důležitý nejen pro soběstačnost v rostlinné výrobě, ale také ke snížení provozních nákladů.

Naše výzkumná a produkční aquaponická farma Kaly s produkcí až 45 tun zeleniny ročně byla uvedena do provozu v roce 2020 a vzhledem k neustálým technologickým inovacím stále udržuje pozici nejmodernějšího aquaponického pracoviště v České republice. V roce 2021 probíhal na farmě intenzivní výzkum optimalizace kontrolovaného prostředí, ve kterém produkujeme potraviny – především listovou zeleninu a bylinky. Výzkumný tým vedl projekty a doposud pokračuje v úzké spolupráci s prestižními českými univerzitami a vědeckými pracovišti Akademie věd České republiky. Jak se nám podařilo spustit vlastní produkci sazenic?

Optimalizace pěstebních podmínek

Na farmě v Kalech proběhlo v roce 2021 vyhodnocení vlastního pokusu s pěstováním salátů ve zlepšených podmínkách. Pokus byl zaměřený na vyšší stupeň cirkulace vzduchu a délku umělého osvitu plodin. Porovnali jsme pěstování salátů s cirkulací vzduchu v pěstební místnosti a bez cirkulace vzduchu. Vedle toho jsme provedli ještě druhý experiment týkající se pěstování sazenic salátů s cílem zvětšit objem kořenů salátů, zlepšit příjem živin a hlavně zkrátit cyklus růstu sazenic o tři až pět dnů (podle odrůdy salátu).

V obou případech jsme dosáhli úspěchu, což potvrzuje účinnost našich optimalizačních opatření. Neustálým laděním pěstebních podmínek (starostlivou péčí o teplotu vzduchu, vlhkost, dostatek živin, umělé LED osvětlení a dalších) se nám podařilo začít pěstovat prvotřídní druhy listové zeleniny, a to už od semínka.

Vlastní produkce sazenic od roku 2021

Ve třetím čtvrtletí roku 2021 jsme na aquaponické farmě Kaly úspěšně rozběhli vlastní produkci sazenic zásluhou pečlivé optimalizace pěstebních podmínek v kontrolovaném prostředí. Předtím jsme byli nuceni dovážet sazenice ze zahraničí, což nám nejen zvyšovalo náklady, ale omezovalo i kontrolu nad kvalitou. S optimalizovaným přístupem k pěstování dnes dokážeme dopěstovat saláty za pouhých 52 dnů od výsevu po sklizeň. Saláty dopěstované z vlastních sazenic mají dnes průměrnou expediční hmotnost 190 gramů, některé odrůdy však dosahují na téměř 230 gramů. 

Tímto krokem jsme nejen zvýšili soběstačnost naší farmy, ale také zajistili konzistentní kvalitu našich aquaponických salátů a snížili náklady spojené s dovozem sazenic ze zahraničí.

Klíčové výhody vlastní pěstírny sazenic

 1. Kvalita a kontrola – pěstování vlastních sazenic umožňuje lepší kontrolu nad kvalitou produkce a hygienou pěstebních podmínek. Můžeme tak pečlivě sledovat pěstební proces od začátku a zajistit rostlinám optimální podmínky pro růst.
 2. Odpovědnost za zásobovací řetězec – vytvoření vlastní pěstírny snižuje zranitelnost vůči výkyvům na trhu nebo dodavatelským problémům. Jsme tak schopni efektivněji plánovat a řídit své zásoby.
 3. Inovace a specifické potřeby – vlastní pěstírna umožňuje adaptovat se na specifické potřeby. Můžeme se zaměřit na speciální odrůdy rostlin nebo na inovace ve způsobu aquaponického a hydroponického pěstování.
 4. Udržitelnost – s vlastní pěstírnou můžeme implementovat udržitelné postupy, minimalizovat ekologický otisk a přispívat k environmentálním cílům.
 5. Snížení nákladů – v dlouhodobém horizontu snížíme náklady tím, že se vyvarujeme nákupu sazenic od externích dodavatelů. 
 6. Zvýšená flexibilita – získali jsme větší flexibilitu v rozhodování o plánech pěstování a rozvoji farmy, protože není závislá na externích faktorech, které nemusí být vždy předvídatelné.
 7. Rozvoj lokální ekonomiky – vytvořením vlastní pěstírny přispíváme k rozvoji lokální ekonomiky tím, že vytváříme pracovní místa a podporujeme místní odběratele a firmy.

Celkově lze tedy říci, že investice do vlastní pěstírny sazenic nám umožnila dosáhnout větší autonomie, efektivity a udržitelnosti.

Dnes ve Future Farming disponujeme špičkovou pěstírnou vlastních sazenic salátů a bylin s kapacitou okolo 25 000 kusů sazenic týdně. Při využití celé farmy Kaly k produkci sazenic můžeme navýšit kapacitu až na 100 000 kusů týdně.

Bez spolupráce se neobejdeme

CzechGlobe

CzechGlobe vystupuje jako veřejná výzkumná instituce Akademie věd České Republiky. Přínos spolupráce spočívá ve výzkumné činnosti související s pěstováním vlastních sazenic. Zjišťovali jsme nejlepší způsob pěstování sazenic, aby byly co nejvitálnější a měly bohatý kořenový systém. 

CzechGlobe Brno má mimo jiné ve svém vybavení fytotrony, ve kterých lze simulovat spektrální zbarvení světla, délku umělého osvitu, obsah oxidu uhličitého, vlhkost a teplotu. Všechny důležité parametry pro růst rostlin. Díky spolupráci s tímto ústavem Akademie věd jsme měli možnost fytotrony využít k vlastním pokusům a snažit se tak optimalizovat pěstování sazenic salátů, bylin a jiné listové zeleniny. Povedlo se. Vyhodnotili jsme kořenové systémy rostlin, obsah nutričních látek, antioxidantů, flavonoidů a na základě toho jsme nastavili vhodné pěstební podmínky v naší pěstírně sazenic na Kalech.

Reprosam

Reprosam je distributorem zeleninových osiv holandského výrobce Rijk Zwaan a zároveň klíčovým dodavatelem semen pro aquaponické pěstování Future Farming. Spolupráce s firmou Reprosam spočívá v dodávkách velmi kvalitního osiva, přičemž neustále inovuje a šlechtí nové odrůdy listové zeleniny a Future Farming má zájem dodávat svým zákazníkům ty nejkvalitnější produkty na základě vysokých nutričních hodnot, obsahu vitamínů atp.

Reprosam je pro nás synonymem 100% klíčivosti semen a vysoké odolnosti listové zeleniny proti chorobám, nemocem a škůdcům. Dosud jsme prověřili okolo třiceti odrůd salátů a vyselektovali si z nich takové, které jsou vhodné pro vertikální aquaponické farmy z hlediska odolnosti, produktivity a senzorických vlastností.

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (ZF Mendelu) je špičková instituce na poli výzkumu fyziologie rostlin a je pro nás dlouhodobým partnerem v aquaponickém výzkumu a vývoji. Ve spolupráci se ZF Mendelu optimalizujeme technologické postupy při integrovaném pěstování listové zeleniny na aquaponických farmách.

Více se o spolupracujících institucích můžete dočíst v článku Spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Naše farmářské úspěchy nejsou pouze výsledkem technologických inovací, ale také důkazem naší oddanosti neustálému zdokonalování pěstitelských metod. Věříme, že tyto poznatky přinesou prospěch nejen nám, ale i celé komunitě zájemců o udržitelné a efektivní zemědělství.

Sdílet článek

Líbí se vám článek? Nepropásněte další

Přihlaste se do občasníku naší aquaponické redakce.

  Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

  Future Farming v médiích

  Myslete globálně, jednejte lokálně

  Zapojte se do komunity moderního zemědělství 21. století. Přispět k lepší budoucnosti naši země můžete i vy. Je to snadné.