Aquaponické pěstování versus konvenční hydroponické pěstování

Zatímco početnost lidské populace se rok od roku zvyšuje, ostatní živočišné druhy doslova mizí před očima. Z velké části za jejich vymírání může právě člověk. Nejvíc je ohrožena jedna skupina, a tou je hmyz. Pokles početnosti hmyzu je až osmkrát vyšší, než u ptáků nebo savců. Až 40% druhů je na pokraji vyhynutí a 30% se řadí mezi ohrožené druhy. Vědecké studie z různých zemí se shodují v tom, že pokud bude vymírání pokračovat stejně rychle, jako je tomu teď, za sto let by mohla být naše planeta úplně bez hmyzu. Co by to vlastně znamenalo?

Aquaponické pěstování versus konvenční hydroponické pěstování

Mnoho lidí si myslí, že aquaponickou produkcí nejsme schopní vypěstovat dostatek potravin pro celou populaci a že tento inovativní směr patří maximálně tak do vlastních zahrad. Dovolte mi, abych vám ukázal, že toto tvrzení je maximálně chybné a že i aquaponickým pěstováním jsme si schopní zajistit dostatek kvalitní potravy a pokud možno i s co nejmenším dopadem na životní prostředí.

Koloběh živin v aquaponii

Zatímco světová populace se každým rokem zvyšuje o stovky milionů lidí ročně, plochu pro pěstování zemědělských plodin už příliš rozšiřovat nejde. Začínáme se potýkat s důsledky sucha a špatné péče o krajinu. Je proto velmi důležité hledat způsoby hospodaření, které budou šetrné k životnímu prostředí, ale zároveň dokážou vyprodukovat dostatek kvalitní potravy. Velký potenciál mají právě aquaponické systémy.

Lékař rostlin / Rostlinolékař

Aquaponie a chemie do sebe moc nepasují. Jak jsme si již říkali, jestliže dojde k postřiku rostlin, naruší se přirozený cyklus, což vede ke zhoršení zdraví ryb.

Odborná praxe

Zajímalo Vás někdy, jak vypadá takový den ve farmě s aquaponickým provozem? Ze své praxe a zkušeností Vám poodhalím roušku tohoto tajemství a to navzdory tomu, že nejde o nic speciálního.

Běžný den pracovníka aquaponické farmy

Zajímalo Vás někdy, jak vypadá takový den ve farmě s aquaponickým provozem? Ze své praxe a zkušeností Vám poodhalím roušku tohoto tajemství a to navzdory tomu, že nejde o nic speciálního.

Nedostatek srážek a aquaponie jako řešení problému

Problém nedostatku srážek již není jen pouhá neověřená teorie, ale holý fakt. Pojďme tomuto fenoménu podívat trochu „na zub“ a následně zvažme výhody, které nám nabízí a poskytuje aquaponie.

Novodobý trend nebo znovuobjevený zázrak?

Domníváte se, že aquaponie je vymožeností až 21. století? Tak to jste na omylu. V minulých časech si ji samozřejmě jen těžko představíme tak, jak ji známe dnes. Dnešní technické vymoženosti a výdobytky doby nám umožňují hladký provoz s pohodlným pěstováním rostlin (a samozřejmě i chovem ryb).

Rozdíl mezi aquaponií a hydroponií

Odpověď na tuto velice častou otázku je překvapivě jednoduchá. Hlavním rozdílem jsou ryby, ale určitě byste tuto otázku chtěli rozebrat trochu podrobněji. Tak tedy. Aquaponie je založena na hydroponické části a na rybí části. To znamená, že z hydroponické farmy lze jednoduše udělat aquaponickou, pouhým přidáním ryb.